Regulations and other regulatory documentation
National Scientific Centre «V.Ye. Tairov Institute of Viticulture and Winemaking» NAAS of Ukraine

Кодекс академічної доброчесності

Кодекс академічної доброчесності

Положення про запобігання та вирішення конфліктних ситуацій

Положення про академічну доброчесність науково-педагогічних, наукових працівників та здобувачів вищої освіти

Положення про академічну доброчесність науково-педагогічних, наукових працівників та здобувачів вищої освіти

Положення про апеляцію результатів контролю знань здобувачів ступеня доктор філософії

Положення про апеляцію результатів контролю знань здобувачів ступеня доктор філософії

Положення про вибіркові дисципліни

Положення про вибіркові дисципліни

Положення про виявлення та запобігання академічного плагіату

Положення про виявлення та запобігання академічного плагіату

Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та / або інформальній освіті

Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та / або інформальній освіті

Положення про академічну мобільність здобувачів вищої освіти, наукових та науково-педагогічних працівників

Положення про академічну мобільність здобувачів вищої освіти, наукових та науково-педагогічних працівників

Положення про освітньо-наукову програму підготовки докторів філософії

Положення про освітньо-наукову програму підготовки докторів філософії

Положення про організацію підготовки здобувачів вищої освіти на ІІІ освітньо-науковому рівні – доктор філософії

Положення про організацію підготовки здобувачів вищої освіти на ІІІ освітньо-науковому рівні - доктор філософії

Положення про порядок запобігання та протидію дискримінації, булінгу, гендерно-обумовленому насильству

Положення про порядок запобігання та протидію дискримінації, булінгу, гендерно-обумовленому насильству

Положення про організацію інклюзивного навчання

Положення про організацію інклюзивного навчання

Положення про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників

Положення про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в аспірантурі та докторантурі

Положення про забезпечення моніторингу якості освіти 2019

Положення про індивідуальний навчальний план роботи здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії

Положення про індивідуальний план здобувача освіти

Положення про навчально-методичний комплекс навчальних дисциплін

Положення про НМКД

Положення про педагогічну практику здобувачів доктора філософії в аспірантурі

Положення про педагогічну практику

Положення про приймальну комісію

Положення про приймальну комісію

Стратегія розвитку ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова»

Стратегія розвитку ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова»