Notice of acceptance of dissertations for consideration
National Scientific Centre «V.Ye. Tairov Institute of Viticulture and Winemaking» NAAS of Ukraine

Прилюдний захист дисертації
Скрипника В’ячеслава Вікторовича
на тему:
«Оцінка рівня прояву показників адаптивності і продуктивності груп безнасінних генотипів винограду та виділення перспективних для подальшого селекційного процесу»
поданої на здобуття наукового ступеня:
доктора філософії
зі спеціальності:
203 – садівництво та виноградарство
20 – аграрні науки та продовольство
захист дисертації відбудеться:
17 травня 2021 року, о 9:00 (за київським часом) на засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 41.374.001 в Національному науковому центрі «Інститут виноградарства і виноробства імені В. Є. Таїрова», 65496, м. Одеса, смт. Таїрове, вул. 40-річчя Перемоги, 27.
Науковий керівник:
кандидат сільськогосподарських наук, Ковальова Ірина Анатоліївна, завідувач відділу селекції, генетики та ампелографії Національного наукового центру «Інститут виноградарства і виноробства імені В. Є. Таїрова».
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Анотація дисертації
Дисертація
Висновок про наукову новизну та практичне значення результатів дисертації
Відгук офіційного опонента:
доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, Москалець Валентин Віталійович, головний науковий співробітник селекційно-технологічного відділу Інституту садівництва Національной академії аграрних наук України.
Відгук офіційного опонента:
кандидат сільськогосподарських наук, доцент, Каменева Наталя Валеріївна, доцент кафедри технології вина та сенсорного аналізу Одеської національної академії харчових технологій Міністерства освіти і науки України.
Відеозапис прилюдного захисту дисертації Скрипника В’ячеслава Вікторовича,
аудіозапис прилюдного захисту дисертації Скрипника В’ячеслава Вікторовича:
17 травня 2021 року на засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 41.374.001 в Національному науковому центрі «Інститут виноградарства і виноробства імені В. Є. Таїрова», 65496, м. Одеса, смт. Таїрове, вул. 40-річчя Перемоги, 27.