Innovative projects
National Scientific Centre «V.Ye. Tairov Institute of Viticulture and Winemaking» NAAS of Ukraine

МЕХАНІЗАЦІЯ ВИНОГРАДАРСТВА

РОЗРОБКА УНІВЕРСАЛЬНОГО ПРИСТРОЮ ДЛЯ ЩЕПЛЕННЯ ВИНОГРАДУ І ВОЛОСЬКОГО ГОРІХУ

Багаторічний досвід щеплення винограду показав доцільність використання лезових робочих органів, які забезпечують мінімальне травмування тканин щеплюваних компонентів, що є одним із вагомих чинників подальшого якісного зрошування прищепи з підщепою. Більш докладно…

МІКРОБІОЛОГІЯ

ДОСЛІДЖЕННЯ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНОГО ПОЛІМОРФІЗМУ ВИННИХ ДРІЖДЖІВ SACCHAROMYCES CEREVISIAE ЯК СКЛАДОВОЇ СЕЛЕКЦІЇ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ВИН

Зразки автохтонних дріжджів характеризуються різним джерелом виділення у сортовому розрізі (технічні стародавні, технічні та сорти нових поколінь селекції Інституту Таїрова), в плані ділянок, різними технологічними етапами. Частину штамів виділено з груп сортів Одеської, Миколаївської та Херсонської обл., що є основою просторово-географічного різноманіття. Більш докладно…

ЭКОЛОГИЯ ВИНОГРАДА

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ СИСТЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ВИНОГРАДА В УКРАИНЕ

Предложены методы диагностики экологических условий территорий, как основы оптимизации размещения винограда на сортовом уровне, выполнения крупномасштабного районирования территорий по экологическим условиям. Проект отвечает современным требованиям энергосбережения и экологической безопасности выращивания высококачественной виноградарской продукции стабильного уровня. Більш докладно…

ВИНОГРАДАРСТВО

МОДУЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВИНОГРАДНИКА

Модуль разработан на основе использования новых технических сортов селекции ННЦ «ИВиВ им. В.Е. Таирова», устойчивых против стрессовых факторов среды. Предлагается перечень высокопродуктивных сортов с высоким качеством винопродукции: Ароматный, Рубин таировский, Искорка, Овидиопольский, Мускат одесский, Загрей, Ярило и др. Більш докладно…