Дослідження молекулярно-генетичного поліморфізму винних дріжджів Saccharomyces cerevisiae як складової селекції та технології виробництва вин
Національного наукового центру «Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є. Таїрова» НААН України

Зразки автохтонних дріжджів характеризуються різним джерелом виділення у сортовому розрізі (технічні стародавні, технічні та сорти нових поколінь селекції Інституту Таїрова), в плані ділянок, різними технологічними етапами. Частину штамів виділено з груп сортів Одеської, Миколаївської та Херсонської обл., що є основою просторово-географічного різноманіття.

У генобанку Японії проведено ДНК-ідентифікацію більшості задепонованих культур винних дріжджів Saccharomyces cerevisiae за локусами-ITS1_5.8S_ITS2 (гени рібосомальної РНК).

Серед біохімічних параметрів досліджено активність ферментів, що каталізують реакції пластичного та енергетичного обміну, вміст органічних кислот. Найбільші відмінності виявлено за рівнем активності ферментів енергетичного обміну. Виявлено вплив штамів на вміст фенольних та барвних речовин у виноматеріалах.

Отримані з генобанку Японії сіквенси, банк виділеної ДНК 43-х штамів та алельні характеристики мікросателітних локусів використані для проведення диференціації між штамами дріжджів, виділених на сортах та клонах в Інституті Таїрова, і дослідження їх філогенетичних взаємин з штамами іншого географічного походження. Візуалізація результатів аналізу дозволила зробити висновок щодо кластеризації (у 3-х випадках) зразків винних дріжджів України зі зразками винних дріжджів європейських виноградарських країн. Інші зразки сформували окремі 3 субкластери, відносно далеко розташовані від референсних зразків.

Попередня оцінка результатів дослідження впливу на якість вина штамів винних дріжджів USRCBY-3645-3649 демонструє практичну перспективність роботи. В подальшому одержані результати можливо використати застосуванням вказаних штамів винних дріжджів у технологіях отримання сухих червоних вин.

70 зразків виділених автохтонних винних дріжджів Saccharomyces cerevisiaе депоновані у 3-х найбільших колекціях мікробних культур світу (MAFF, Японія; ARS Culture Collection (NRRL), США; NCYC, Великобританія).

Установа-виконавець: Національний науковий центр «Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є. Таїрова» (ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова»).

Автор(и): Мулюкіна Н.А., Карастан О.М., Папіна О.С.