Лабораторія агрохімії
Національного наукового центру «Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є. Таїрова» НААН України

Основний напрямок досліджень – розробка і впровадження нових технологій і технологічних прийомів застосування добрив та інших агрохімічних засобів у виноградарство, спрямованих на реалізацію потенціалу районованих сортів винограду.

Лабораторією розроблені:

– система застосування органічних і мінеральних добрив з використанням хімічних меліорантів, інгібіторів нітрифікації та інших агрохімікатів, які відповідають природоохоронним вимогам;

– спосіб розрахунку доз мінеральних добрив під заплановану врожайність винограду.

Перспективними дослідженнями лабораторії є:

Моніторинг параметрів ефективної родючості основних підтипів грунтів неукривної зони виноградарства України розробка прийомів по її збереженню та відтворенню.

Розробка технології диференційованого застосування добрив у виноградарстві. Вона базується на таких основних принципах:

– визначення доз добрив для отримання запланованої врожайності з урахуванням біологічних особливостей сорту і родючості грунту;

– виділення внутріпольних контурів вмісту рухомих форм фосфору і калію;

– застосування нових комплексних добрив в поєднанні з іншими агрохімічними засобами, що забезпечують збалансованість мінерального живлення рослин винограду при зниженні витрат на застосування добрив;

– використання прийомів підвищення родючості солонцевих грунтів.

Розробляються технологічні прийоми застосування добрив забезпечують отримання запланованої врожайності винограду і високу окупність внесених добрив.

З метою підвищення ефективності використання мінеральних добрив у господарствах, що вирощують виноград, лабораторія пропонує виконання наступних робіт:

– підготовка рекомендацій щодо застосування мінеральних добрив під виноград, що включають асортимент мінеральних добрив, способи їх застосування, визначення показників, що характеризують родючість грунтів, розрахунок доз добрив під плановану врожайність винограду.

– розробка рекомендацій по використанню позакореневого підживлення однокомпонентними і комплексними добривами з метою усунення дефіциту макро- і мікроелементів і забезпечення збалансованості мінерального живлення винограду.

– проведення занять з фахівцями господарств з питань застосування добрив.

Довідки з питань проведення ґрунтових вишукувань за телефонами або E-mail:

Кузьменко Артем Сергійович +38 (050) 60-02-657
Е-mail: iviv_agrohim@ukr.net
Официально лаборатория агрохимии была организована в 1928 г на базе старой лаборатории, однако содержание питательных веществ в почве под виноградниками определяли уже через год после открытия винодельческой станции. Начиная с 1906 года, ежегодно, в связи с отводом новых земель под плантации винограда, а также под старыми насаждениями, проводились анализы на содержание основных питательных веществ, а также определяли солевой состав почвы. Первые агрохимические опыты были заложены в 1929 году.
  • В период с 1931 по 1934 годы работала экспедиция по обследованию Нижнеднепровских песков для посадки виноградников. Как только закончились эти работы, с 1934 года лаборатория переходит к закладке новых опытов по изучению действия минеральных и органических удобрений на рост и урожай виноградной лозы. В 1935 году был заложен первый опыт по влиянию микроэлементов на урожай и качество в вегетационных сосудах.
  • В 1940 году сотрудники лаборатории приняли участие в обследовании почв для посадки винограда в Донбассе, где были выделены новые участки под эту культуру.
  • С 1949 по 1956 годы лаборатория вплотную занималась разработкой системы удобрения для виноградников юга Украины.
  • В 1953–1955 годы разрабатывались способы улучшения структуры почв виноградников южных областей Украины путем внесения навоза, гипса и суперфосфата и при помощи посева многолетних злаково–бобовых травосмесей.
  • В 1971 г. включен для исследования новый раздел «Изучить новые виды удобрений для винограда и выделить лучшие из них для черноземов и песчаных почв УССР». В этом же году микробиологами начаты исследования по изучению распространения фосфатразлагающих микроорганизмов в почве междурядий виноградников (1971–1975). Одновременно продолжаюсь испытание бактериальных препаратов на привитой виноградной школке.
  • С 2005 года лаборатория агрохимии вошла в состав вновь образованного отдела экологии винограда.

АГРОХІМІЯ І ҐРУНТОЗНАВСТВО

 

Головні напрями досліджень:

–              фундаментальні дослідження з проблеми збереження, відтворення, оцінки та контролю за родючістю ґрунтів під виноградними насадженнями;

–              розробка альтернативних систем удобрення виноградників і маточників.

 

Основні досягнення:

розроблено:

–              системи удобрення виноградників різного напрямку використання на основі створення оптимального рівня поживних речовин у ґрунті;

–              економічно та екологічно обґрунтовано мінімальні дози мінеральних добрив під виноградники різного напрямку використання.

 

Пропозиції виробництву:

–              способи окультурення південних чорноземів під насадження винограду;

–              органо-мінеральна система удобрення винограду;

–              визначення придатності ґрунтів для ведення виноградарства;

–              агрохімічний аналіз ґрунту та розробка на його основі наукових рекомендацій по раціональному використанню земель;

–              аналіз рослинних зразків на вміст макро- та мікроелементів, важких металів.

 

Для довідок:

e-mail: iviv_agrohim@ukr.net

тел.: +38(096) 95-11-831,

Кузьменко Артем Сергійович, зав. лабораторії агрохімії, канд. с.-г. наук, старш. наук. співр..