Лабораторія агрохімії
Національного наукового центру «Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є. Таїрова» НААН України

Основний напрямок досліджень – розробка і впровадження нових технологій і технологічних прийомів застосування добрив та інших агрохімічних засобів у виноградарство, спрямованих на реалізацію потенціалу районованих сортів винограду.

Лабораторією розроблені:

– система застосування органічних і мінеральних добрив з використанням хімічних меліорантів, інгібіторів нітрифікації та інших агрохімікатів, які відповідають природоохоронним вимогам;

– спосіб розрахунку доз мінеральних добрив під заплановану врожайність винограду.

Перспективними дослідженнями лабораторії є:

Моніторинг параметрів ефективної родючості основних підтипів грунтів неукривної зони виноградарства України розробка прийомів по її збереженню та відтворенню.

Розробка технології диференційованого застосування добрив у виноградарстві. Вона базується на таких основних принципах:

– визначення доз добрив для отримання запланованої врожайності з урахуванням біологічних особливостей сорту і родючості грунту;

– виділення внутріпольних контурів вмісту рухомих форм фосфору і калію;

– застосування нових комплексних добрив в поєднанні з іншими агрохімічними засобами, що забезпечують збалансованість мінерального живлення рослин винограду при зниженні витрат на застосування добрив;

– використання прийомів підвищення родючості солонцевих грунтів.

Розробляються технологічні прийоми застосування добрив забезпечують отримання запланованої врожайності винограду і високу окупність внесених добрив.

З метою підвищення ефективності використання мінеральних добрив у господарствах, що вирощують виноград, лабораторія пропонує виконання наступних робіт:

– підготовка рекомендацій щодо застосування мінеральних добрив під виноград, що включають асортимент мінеральних добрив, способи їх застосування, визначення показників, що характеризують родючість грунтів, розрахунок доз добрив під плановану врожайність винограду.

– розробка рекомендацій по використанню позакореневого підживлення однокомпонентними і комплексними добривами з метою усунення дефіциту макро- і мікроелементів і забезпечення збалансованості мінерального живлення винограду.

– проведення занять з фахівцями господарств з питань застосування добрив.

Довідки з питань проведення ґрунтових вишукувань за телефонами або E-mail:

Сивак Наталія Олександрівна
в.о. завідувача лабораторії агрохімії, кандидат сільськогосподарських наук
+38 (048) 740-36-76
+38 (097) 102-33-46
Е-mail: iviv_nnc@ukr.net
sivak25@ukr.net

Офіційно лабораторію агрохімії було організовано у 1928 р на базі старої лабораторії, проте визначення вмісту поживних речовин у ґрунті під виноградниками проводили вже через рік після відкриття виноробної станції. Починаючи з 1906 року, щорічно, у зв’язку з відведенням нових земель під насадження винограду, а також під старими насадженнями проводилися аналізи вмісту основних поживних речовин, а також визначали сольовий склад ґрунту. Перші агрохімічні досліди було закладено в 1929 році.

У період із 1931 по 1934 роки працювала експедиція із обстеження Нижньодніпровських пісків для посадки виноградників. Як тільки закінчилися ці роботи, з 1934 року лабораторія переходить до закладення нових дослідів із вивчення дії мінеральних та органічних добрив на ріст та врожай виноградної лози. У 1935 році було закладено перший дослід щодо впливу мікроелементів на врожай та якість винограду у вегетаційних посудинах.

1940 року співробітники лабораторії взяли участь в обстеженні ґрунтів для посадки винограду на Донбасі, де було виділено нові ділянки під цю культуру.

З 1949 по 1956 роки лабораторія займалася розробкою системи удобрення для виноградників півдня України.

У 1953–1955 роки розроблялися способи покращення структури ґрунтів виноградників південних областей України шляхом внесення гною, гіпсу та суперфосфату та за допомогою посіву багаторічних злаково–бобових травосумішей.

У 1971 році включено новий розділ для дослідження «Вивчити нові види добрив під виноград та виділити найкращі з них для чорноземів та піщаних ґрунтів УРСР». У цьому ж році мікробіологами розпочато дослідження з вивчення поширення фосфатрозкладних мікроорганізмів у ґрунті міжрядь виноградників (1971–1975 рр.). Одночасно продовжувались випробування бактеріальних препаратів на щепленій виноградній школі.

З 2005 року лабораторія агрохімії увійшла до складу новоствореного відділу екології винограду.