Лабораторія агрохімії відділу виноградарства

Основний напрямок досліджень – розробка і впровадження нових технологій і технологічних прийомів застосування добрив та інших агрохімічних засобів у виноградарство, спрямованих на реалізацію потенціалу районованих сортів винограду.

Лабораторією розроблені:

– система застосування органічних і мінеральних добрив з використанням хімічних меліорантів, інгібіторів нітрифікації та інших агрохімікатів, які відповідають природоохоронним вимогам;

– спосіб розрахунку доз мінеральних добрив під заплановану врожайність винограду.

Перспективними дослідженнями лабораторії є:

Моніторинг параметрів ефективної родючості основних підтипів грунтів неукривної зони виноградарства України розробка прийомів по її збереженню та відтворенню.

Розробка технології диференційованого застосування добрив у виноградарстві. Вона базується на таких основних принципах:

– визначення доз добрив для отримання запланованої врожайності з урахуванням біологічних особливостей сорту і родючості грунту;

– виділення внутріпольних контурів вмісту рухомих форм фосфору і калію;

– застосування нових комплексних добрив в поєднанні з іншими агрохімічними засобами, що забезпечують збалансованість мінерального живлення рослин винограду при зниженні витрат на застосування добрив;

– використання прийомів підвищення родючості солонцевих грунтів.

Розробляються технологічні прийоми застосування добрив забезпечують отримання запланованої врожайності винограду і високу окупність внесених добрив.

З метою підвищення ефективності використання мінеральних добрив у господарствах, що вирощують виноград, лабораторія пропонує виконання наступних робіт:

– підготовка рекомендацій щодо застосування мінеральних добрив під виноград, що включають асортимент мінеральних добрив, способи їх застосування, визначення показників, що характеризують родючість грунтів, розрахунок доз добрив під плановану врожайність винограду.

– розробка рекомендацій по використанню позакореневого підживлення однокомпонентними і комплексними добривами з метою усунення дефіциту макро- і мікроелементів і забезпечення збалансованості мінерального живлення винограду.

– проведення занять з фахівцями господарств з питань застосування добрив.

Довідки з питань проведення ґрунтових вишукувань за телефонами або E-mail:

Кузьменко Артем Сергійович +38 (050) 60-02-657
Е-mail: iviv_agrohim@ukr.net