Сектор клонової селекції та біохімії винограду
Національного наукового центру «Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є. Таїрова» НААН України
Кадровий склад сектору
 • Салій Олена Василівна – завідувач сектором, кандидат сільськогосподарських наук;
 • Бургеля Надія Євгенівна – лаборант;
 • Джуманазарова Світлана Петрівна – агроном;
 • Гребенюк Ірина Сергіївна – провідний фахівець.
Мета створення сектору, основні досягнення

Сектор клонової селекції (раніше лабораторія клонової селекції) було створено на базі Центру клонової селекції ННЦ «ІВіВ ім. В. Є. Таїрова». Основною метою Центру було створення та впровадження бази для розвитку сертифікованого виноградарства України. Проведена робота у різних регіонах України дозволила виділити 112 клонів 52 сортів, які ввійшли до Системи сертифікованого виноградного розсадництва України. Створено Банк клонів та базові насадження клонів кращих сортів винограду для створення садивного матеріалу високих селекційно-генетичних категорій. Робота продовжується – у вивченні знаходяться клони сортів власної селекції та кращих інтродукованих сортів.

Сучасні напрями досліджень
 • Дослідження відмінності, стабільності та однорідності клонів технічних і столових сортів винограду у П0, П1 та П2.
 • Виділення клонів перспективних сортів винограду за ознаками адаптивності, продуктивності та якості продукції.
 • Виділення клонів перспективних сортів винограду власної селекції.

РОЗДІЛ В МОНОГРАФІЇ

 1. Ковалева И. А., Герус Л. В., Чисников В. С., Салий Е. В., Федоренко М. Г., Мазуренко Л. С., Гогулинский Д. Н. Его величество сорт (селекция винограда). Виноград: монография / под. ред. В. В. Власова. Одесса : Астропринт, 2018. С. 82-140.

СТАТТІ У ФАХОВИХ ВИДАННЯХ УКРАЇНИ

 1. Салій О. В., Тарасова В. В., Герус Л. В., Ковальова І. А., Мулюкіна Н. А. Порівняльна характеристика виноматеріалу виготовленого з нових технічних форм селекції ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова». Виноградарство і виноробство : міжвідом. темат. наук. зб. Одеса : ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова», 2019. Вип. 56. С. 106-110. (Планування та проведення досліджень, аналіз і узагальнення результатів, написання статті, частка участі – 40%).
 2. Ковальова І. А., Герус Л. В., Скрипник В. В., Федоренко М. Г., Салій О. В., Джуманазарова С. П. Ампелографічна колекція інституту виноградарства і виноробства ім. В.Є. Таїрова, сучасні напрямки досліджень і перспективи використання. Генетичні ресурси рослин. Харків, 2019. Вип. 25. С. 129-139. (Планування та проведення досліджень, аналіз і узагальнення результатів, написання статті, частка участі – 50%).
 3. Ковальова І. А., Скрипник В. В., Власов В. В., Мулюкіна Н. А., Герус Л. В., Федоренко М. Г., Салій О. В. Різноманітність генотипів ампелографічного репозиторію ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова» та їх потенціал у селекції. Зернові культури. Дніпро, 2020. Том 4. № 1. С. 28-37. (Планування та проведення досліджень, аналіз і узагальнення результатів, написання статті, частка участі – 80%).
 4. Kovalіova I., Skrypnyk V., Muliukina N., Gerus L., Fedorenko M., Salij O. Genotype diversity in the ampelographic repository of the National Scientific Center “Tairov Research Institute of Viticulture and Wine-Making”. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans. 2020. Vol. 23. N 3. P. 165-179. (Планування та проведення досліджень, аналіз і узагальнення результатів, написання статті, частка участі – 50%).
 5. Салий Е. В., Герус Л. В., Ковалева И. А., Банковская М. Г. Новые технические сорта винограда селекции ННЦ «ИВиВ им. В.Е. Таирова». Междунар. науч.-исслед. журнал. 2014. Вип. 10 (29). С. 60-62. (Планування та проведення досліджень, аналіз і узагальнення результатів, написання статті, частка участі – 50%).
Пропозиції виробництву

Висококваліфіковані спеціалісти сектору готові з використанням сучасного обладнання та новітніх методів аналізу:

 • Провести апробацію виноградних насаджень, в тому числі й шкілки.
Наша фотогалерея:
Довідки з питань проведення вишукувань за телефоном (також Viber, WhatsApp) або E-mail:
Салій Олена Василівна
завідувач сектором клонової селекції та біохімії винограду, кандидат сільськогосподарських наук
+38 (048) 740-37-24
+38 (066) 683-75-17
Е-mail: iviv_nnc@ukr.net
helena_saliy@ukr.net

Офіційно сектор був організован у 19… році.

З ініціативи тодішнього директора…

У 19… році сектор було перетворено у …