СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА К.41.374.01

Склад спеціалізованої вченої ради

У ННЦ «Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова» створена Спеціалізована вчена рада К 41.374.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.08. «Виноградарство» строком на два роки (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України10.10.2013. № 1411).

ПІБ Посада, вчений ступінь, вчене звання
1. Власов Вячеслав Всеволодович академік НААН України, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, директор ННЦ «Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова» НААН, начальник відділу екології винограду, Лауреат Державної премії України в галузі науки и техніки, голова Вченої ради
2. Мулюкіна Ніна Анатоліївна доктор сільськогосподарських наук старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи ННЦ «Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова» НААН, начальника відділу молекулярної генетики та фітопатології, заступник голови Вченої ради
3. Подуст Наталя Василівна кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник ННЦ «Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова» НААН, секретар Вченої ради
4. Дикань Олександр Павлович доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри Південного філіалу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Кримський агротехнологічний університет»
5. Зеленянська Наталя Миколаївна кандидат сільськогосподарських наук,старший науковий співробітник, начальник відділу ННЦ «Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова» НААН
6. Ковальова Ірина Анатоліївна кандидат сільськогосподарських наук, начальник відділу ННЦ «Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова» НААН
7. Луканін Олександр Сергійович член-кореспондент НААН, доктор технічних наук, професор, завідувач лабораторії Інституту агроекології та природокористування НААН
8. Ляшенко Галина Віталіївна доктор географічних наук, доцент, завідувач лабораторії ННЦ «Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова» НААН
9. Мельник Елла Борисівна кандидат сільськогосподарських наук старший науковий співробітник ННЦ «Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова» НААН
10. Михайлюк Віктор Іванович доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри Одеського державного аграрного університету Міністерства аграрної політики і продовольства України
11. Ткаченко Оксана Борисівна доктор технічних наук, доцент, декан Одеської національної академії харчових технологій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
12. Хреновськов Едуард Іванович доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри Одеського державного аграрного університету Міністерства аграрної політики і продовольства України
13. Чісніков Віталій Степанович кандидат сільськогосподарських наук, завідувач лабораторії ННЦ «Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова» НААН
14. Шевченко Іван Васильович доктор сільськогосподарських наук, професор, головний науковий співробітник ННЦ «Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова» НААН
15. Шерер Володимир Олександрович доктор сільськогосподарських наук, професор, головний науковий співробітник ННЦ «Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова» НААН.