Агрохімічне обстеження ґрунту
Національного наукового центру «Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є. Таїрова» НААН України

Лабораторія агрохімії Національного наукового центру «Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є. Таїрова» Національної академії аграрних наук України пропонує виноградарсько-виноробним підприємствам наступні види послуг:

  • розрахунок доз добрив під запланований врожай винограду;
  • розробка рекомендацій по використанню позакореневого підживлення однокомпонентними і комплексними добривами;
  • проведення занять з фахівцями господарств з питань застосування добрив.
Вартість визначення показників фізико-хімічного стану ґрунту

Об’єкт вимірювання – ґрунт


з/п

Назви величин, що вимірюються Вартість отримання величини, що вимірюється в одній пробі, грн. (без ПДВ) Вартість отримання величини, що вимірюється в одній пробі, грн. (з ПДВ)
1. Водневий показник (рН) водної витяжки 9,77 11,72
2. Вміст карбонатів у водній витяжці, ммоль/100 г ґрунту 13,00 15,60
3. Вміст бікарбонатів у водній витяжці, ммоль/100 г ґрунту 19,50 23,40
4. Вміст хлоридів у водній витяжці, ммоль/100 г ґрунту 26,00 31,20
5. Вміст сульфатів у водній витяжці, ммоль/100 г ґрунту 24,45 29,34
6. Вміст кальцію у водній витяжці, ммоль/100 г ґрунту 22,35 26,82
7. Вміст магнію у водній витяжці, ммоль/100 г ґрунту 22,35 26,82
8. Вміст натрію у водній витяжці, ммоль/100 г ґрунту 19,50 23,40
9. Вміст калію у водній витяжці, ммоль/100 г ґрунту 19,50 23,40
10. Вміст натрію обмінного, ммоль/100 г ґрунту 26,13 31,36
11. Вміст кальцію обмінного, ммоль/100 г ґрунту 28,60 34,32
12. Вміст магнію обмінного, ммоль/100 г ґрунту 28,60 34,32
13. Масова частка азоту, що гідролізується (N),
мг/кг ґрунту
39,00 46,80
14. Масова частка рухомих сполук фосфору (Р2О5),
мг/кг ґрунту
37,30 44,76
15. Масова частка рухомих сполук калію (К2О),
мг/кг ґрунту
28,60 34,32
16. Масова частка органічної речовини (гумус), % 52,00 62,40
17. Масова частка карбонатів, % 33,86 40,63
18. Масова частка «активних» карбонатів, % 36,71 44,05
19. Гранулометричний склад ґрунту – вміст гранулометричних фракцій, % 96,10 115,32

З питань проведення ґрунтових вишукувань просимо звертатися за телефонами:

Сивак Наталія Олександрівна +38 (066) 97-67-398
+38 (097) 10-23-346
Е-mail: sivak25@ukr.net