Положення та інша нормативна документація
Національного наукового центру «Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є. Таїрова» НААН України

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в аспірантурі та докторантурі

Положення про забезпечення моніторингу якості освіти 2019

Положення про індивідуальний навчальний план роботи здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії

Положення про індивідуальний план здобувача освіти

Положення про навчально-методичний комплекс навчальних дисциплін

Положення про НМКД

Положення про педагогічну практику здобувачів доктора філософії в аспірантурі

Положення про педагогічну практику

Положення про приймальну комісію

Положення про приймальну комісію

Стратегія розвитку ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова»

Стратегія ННЦ ІВіВ ім. В.Є. Таїрова