Відділ селекції, генетики та ампелографії
Національного наукового центру «Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є. Таїрова» НААН України
Кадровий склад відділу
Мета створення відділу, основні досягнення

Виноградна рослина на одному місці росте…

Сучасні напрями досліджень
 • вивчення особливостей…;
 1. Назва публікації №1. – P.001.
 2. Назва публікації №2. – P.001.
Пропозиції виробництву

Висококваліфіковані фахівці відділу, готові з використанням сучасного обладнання і новітніх методів аналізу:

Наша фотогалерея:
Довідки з питань проведення вишукувань за телефоном (також Viber, WhatsApp) або E-mail:
Прізвище Ім’я По-батькові +38 (050) 123-45-67
Е-mail: iviv_nnc@ukr.net

Офіційно відділ був організован у 19… році.

З ініціативи тодішнього директора…

У 19… році відділ було перетворено у …

Ведущие специалисты отдела:

 • Ковалева Ирина Анатольевна – начальник отдела селекции, генетики и ампелографии, доктор с.-х. наук
 • Герус Л.В.- научный сотрудник, доктор с.-х. наук
 • Федоренко М.Г. – младший научный сотрудник
 • Папина Е.С. – младший научный сотрудник
 • Джуманазарова С.П. – агроном

Основные направления научных исследований:

 • Сбор, изучение и использование в селекции винограда генобанка исходных форм с высоким уровнем продуктивности, качества и адаптации к стрессовым условиям среды;
 • Создание генофонда сортов новых поколений от сложных скрещиваний на основе применения генетического,в том числе ДНК-анализа, а также биотехнологических методовкультуры in vitro (зародышей, тканей, микроклонирование и т.п.); Предложения производству:
 • Подбор сортимента для виноградарских хозяйств, фермеров и частных лиц для закладки насаждений и создания конвейера производства для потребления винограда в свежем виде;
 • Проведение апробации (определения сортов) молодых и плодоносящих насаждений винограда;
 • Идентификация сортов на основе сравнительного ампелографического описания и составления ДНК-паспорта сорта;
 • Консультативная помощь в проведении зелёной прививки для ремонта и закладки виноградных насаждений;
 • Проведение семинаров, лекториев по сортименту винограда; • Методическая помощь по вопросам выведения новых сортов винограда: подбор родительских пар, проведение гибридизации, осуществление этапов селекционной работы от посева семян до выделения перспективных сеянцев;
 • Комплексная оценка гибридных форм, полученных селекционерами-любителями (особенности роста, развития, уровня плодоносности, качественных показателей, устойчивость против морозов и грибных болезней);
 • Проведение ознакомительных дегустаций столовых сортов винограда на основе ампелографической коллекции института (в сезон созревания). Основные направления научных исследований:
 • Сбор, изучение и использование в селекции винограда генобанка исходных форм с высоким уровнем продуктивности, качества и адаптации к стрессовым условиям среды;
 • Создание генофонда сортов новых поколений от сложных скрещиваний на основе применения генетического,в том числе ДНК-анализа, а также биотехнологических методовкультуры in vitro (зародышей, тканей, микроклонирование и т.п.);

Предложения производству:

 • Подбор сортимента для виноградарских хозяйств, фермеров и частных лиц для закладки насаждений и создания конвейера производства для потребления винограда в свежем виде;
 • Проведение апробации (определения сортов) молодых и плодоносящих насаждений винограда;
 • Идентификация сортов на основе сравнительного ампелографического описания и составления ДНК-паспорта сорта;
 • Консультативная помощь в проведении зелёной прививки для ремонта и закладки виноградных насаждений;
 • Проведение семинаров, лекториев по сортименту винограда;
 • Методическая помощь по вопросам выведения новых сортов винограда: подбор родительских пар, проведение гибридизации, осуществление этапов селекционной работы от посева семян до выделения перспективных сеянцев;
 • Комплексная оценка гибридных форм, полученных селекционерами-любителями (особенности роста, развития, уровня плодоносности, качественных показателей, устойчивость против морозов и грибных болезней);
 • Проведение ознакомительных дегустаций столовых сортов винограда на основе ампелографической коллекции института (в сезон созревания).

Головні напрями досліджень:

ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова» є провідною науковою установою зі створення нових сортів різного напрямку використання та єдиною установою в Україні, що займається клоновою селекцією винограду.Сучасна програма досліджень «Екологічний виноград» базується на результатах попередніх селекційних розробок «Стійкість» та «Стійкість плюс Якість». Основним завданням є поповнення сучасного генофонду винограду автохтонними та алохтонними сортами для збагачення регіональних сортиментів, створення основи для адаптивного виноградарства України та створення стабільної сировинної бази для українського виноробства.

Сучасні напрямки діяльності:

 • формування та удосконалення сортименту, поповнення і збереження генетичних ресурсів винограду України як інтродукованими, так і кращими сортами власної селекції;
 • створення технічних сортів – аналогів кращих класичних з високою адаптивністю до умов вирощування;
 • створення технічних сортів «ароматної» групи з ексклюзивним смако-ароматичним комплексом для створення локальних вин виноробних регіонів України;
 • створення сортів з генетично обумовленими господарсько-цінними ознаками, придатних для виробництва екологічно безпечної продукції;
 • створення столових сортів дуже ранньої та ранньої групи стиглості для поповнення Конвеєру виробництва та споживання місцевого столового свіжого винограду протягом 4-6 місяців ;
 • створення столових сортів безнасіннєвої групи з високими стабільними показниками адаптивності та продуктивності, як найбільш затребуваних на ринку виноградарської продукції;
 • виділення донорів та джерел цінних ознак для подальшого використання у селекційному процесі;
 • вивчення адаптивного та господарського потенціалу кращих інтродукованих сортів для включення до регіональних сортиментів;
 • збереження та покращення генофонду класичних промислових сортів винограду та покращення їх господарсько-цінних показників шляхом індивідуального клонового відбору;
 • виділення та розмноження високоурожайних та високоякісних клонів, вільних від вірусної та бактеріальної інфекції;
 • виробництво високоякісного, сертифікованого вітчизняного садивного матеріалу винограду, генетичною основою якого є клони власної селекції;
 • закладання промислових виноградників сертифікованим щепленим садивним матеріалом клонового походження, що забезпечує високу приживлюваність саджанців, вирівняність кущів за силою росту та розвитку, вступу у плодоношення, урожайність та довговічність насаджень.

Основні досягнення:

 • в інституті створено понад 130 сортів та форм винограду столового та технічного напрямку використання з різноманітними господарсько-технологічними характеристиками;
 • до Реєстру сортів рослин України внесено 36 сортів селекції інституту, у 2018 р. подано заявки на три столових, два технічних сорти та на два клони підщепи Берландієрі х Рипарія Кобер 5ББ;
 • на основі столових сортів розроблено науково обґрунтовану концепцію заходів щодо створення Конвеєра вирощування й споживання свіжого винограду для розширення періоду виробництва й реалізації вітчизняного продукту;
 • з винограду технічних сортів нового селекційного покоління виготовляють високоякісні, ексклюзивні ароматні вина;
 • ампелографічна колекція інституту нараховує більше 700 сортозразків різного генетичного та географічного походження;
 • видано «Ампелографічний атлас сортів і форм винограду селекції ННЦ «ІВіВ ім. В. Є. Таїрова»;
 • виділено 112 клонів 52 сортів для розмноження за комплексом ознак, основні з яких урожайність, якість продукції, однорідність кущів та їх стан наприкінці вегетації;
 • закладено 93 га базових та сертифікованих маточників технічних, столових та підщепних сортів винограду у розсадницьких господарствах України.
 • клони пройшли санітарний контроль відповідно вимогам діючого законодавства країн Європейського Союзу та рекомендовані для розмноження на сертифікованій основі;
 • створено банк клонів у тепличному комплексі інституту, закладено базові маточники у провідних розсадницьких господарствах;
 • розроблено ДСТУ 4390:2005 «Саджанці винограду та чубуки виноградної лози»;
 • розроблено «Інструкцію з апробації маточних насаджень та садивного матеріалу винограду»;
 • розроблено «Технологію вирощування садивного матеріалу винограду біологічних категорій якості»;
 • розроблено проект «Програма виробництва сертифікованого садивного матеріалу винограду на період до 2025 року».

Пропозиції виробництву:

 • рекомендації та підбір сортименту винограду для закладання насаджень сортів різного напрямку використання у виноградарських господарствах різних форм власності;
 • підбір сортів за термінами достигання для створення Конвеєру виробництва та споживання свіжого винограду;
 • консультації з питань технології виробництва сертифікованого садивного матеріалу винограду;
 • методичні рекомендації та допомога селекціонерам-любителям з технології селекції винограду комплексної оцінки отриманих гібридних форм та оформлення документів для представлення до Державної служби з охорони прав на сорти рослин;
 • ідентифікація сортів на основі ампелографічного опису;
 • проведення семінарів, лекцій по сортименту винограду, загальним питанням селекції та генетики винограду;
 • проведення ознайомчих дегустацій перспективних столових сортів;
 • апробація сортів на насадженнях різного віку;
 • реалізація вихідного та оригінального садивного матеріалу нових столових, технічних і підщепних сортів та клонів винограду
 • столові: Аркадія, Флора, Кардишах, Персей, Таїрян, Загадка, Кобзар, Оригінал, Таїр, Комета, Одеський сувенір, Кишмиш таїровський, Августин, Дунав та ін.;
 • технічні: Мускат одеський, Загрей, Рубін таїровський, Ароматний, Ярило, Одеський жемчуг, Чарівний та ін.;
 • підщепний сорт Добриня з великою силою росту пагонів для сучасних сильнорослих столових сортів;
 •  клони технічних сортів винограду: Аліготе, Каберне Совіньйон, Ркацителі, Рислінг рейнський, Совіньйон зелений, Марсельский чорний ранній, Піно чорний, Фетяска біла, Сухолиманський білий, Одеський чорний, Мускат одеський, Трамінер рожевий, Голубок;
 • клони столових сортів винограду: Восторг, Грочанка, Італія, Королева виноградників, Мускат гамбурзький, Мускат жемчужний, Мускат янтарний, Одеський сувенір, Оригінал, Смєна, Ланка;
 • клони підщепних сортів винограду: Рипарія х Рупестріс 101-14, Берландієрі х Рипарія Кобера 5ББ, Берландієрі х Рипарія СО4, Берландієрі х Рипарія Кречунел 2, Рипарія Глуар, Шасла х Берландієрі 41Б.
 • вивчення особливостей…;

 

Для довідок:

 • e-mail: ikovalova@ukr.net
 • тел.: +38(098) 94-39-425, +38(048) 740-37-24
 • Ковальова Ірина Анатоліївна, зав. відділу селекції, генетики та ампелографії, канд. с.-г. наук, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки