Відділ селекції, генетики та ампелографії
Національного наукового центру «Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є. Таїрова» НААН України
Кадровий склад відділу
 • Ковальова Ірина Анатоліївна – завідувач відділом, директор ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова», доктор сільськогосподарських наук, старший дослідник, член-кореспондент НААН України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки;
 • Герус Людмила Василівна  – завідувач лабораторії генетичних ресурсів винограду, доктор сільськогосподарських наук;
 • Федоренко Марина Григоріївна  – старший науковий співробітник лабораторії генетичних ресурсів винограду; кандидат сільськогосподарських наук;
 • Салій Олена Василівна – завідувач сектором клонової селекції та біохімії винограду, кандидат сільськогосподарських наук;
 • Скрипник В’ячеслав Вікторович – завідувач сектором сортовивчення та ампелографії, доктор філософії;
 • Бургеля Надія Євгенівна – лаборант;
 • Джуманазарова Світлана Петрівна – агроном;
 • Гребенюк Ірина Сергіївна – провідний фахівець.
Мета створення відділу, основні досягнення

Відділ селекції, генетики та ампелографії був заснований у 1928 році серед перших підрозділів Виноробної станції російських виноградарів та виноробів на березі Сухого лиману, поблизу Одеси. Першими його керівниками були Н.М. Негруль, Н.П. Науменко, В.В. Зотов; у повоєнний час – М.П. Цебрій, П.К. Айвазян та Є.М. Докучаєва. Практично відразу після закладання почалося створення ампелографічної колекції, зразки для якої збиралися з різних куточків світу. Достатнє генетичне та географічне різноманіття зібраного матеріалу дозволило розпочати створення сортів винограду української селекції. Першим селекційним завданням було створення сортів-аналогів кращих класичних європейських сортів з вищими показниками адаптивності. Хоча перші гібридні комбінації були на основі сортів Vitis vinifera, отримані перспективні сорти та форми мали більшу пристосованість до умов Північного Причорномор’я. Використання мутагенезу та загартовування сіянців, ранній скринінг основних показників адаптивності дозволило виділити сорти, що поєднують високу якість продукції та адаптивність, що виходить за вузькі рамки сортів європейського походження. Так у 1948 та 1949 роках були створені перші сорти селекції Інституту Таїрова – Одеський чорний та Сухолиманський білий. Вина з сорту Одеський чорний під синонімом Аліберне завойовують нагороди на міжнародних виставках та виноробних конкурсах і сьогодні.

Селекційний процес дуже кропіткий та довготривалий. За майже 100 років проведено більше трьох тисяч схрещувань, вирощено та досліджено у гібридному розсаднику сотні тисяч сіянців, проведено через випробування у селекційному розсаднику тисячі форм. І лише 150 з них було виділено за відповідністю поставленим селекційним завданням та рівнем ознак селекційного інтересу. Серед цих генотипів були виділені придатні для промислових насаджень (Ланка, Смєна, Іскорка, тощо), що характеризуються високою продуктивністю та адаптивністю до умов вирощування. Виділено сорти та форми, придатні для подальшого селекційного процесу (Аркадія, Кишмиш таїровський, Мускат жемчужний, тощо). Є й такі, які послужили проміжним етапом для створення генотипів нового покоління (Овідіопольський, Роднічок, Огоньок таїровський, Пересвєт, тощо). Саме за участі останньої групи сортів, як донорів цінних селекційних ознак, були створені сорти 4-5 покоління Таїр, Оригінал, Загрей, Мускат одеський та інші, які стали результатом селекційної програми «Стійкість плюс Якість». Складне міжвидове походження обумовлює їх високий рівень адаптивності, а значний вміст у розрахунковій генетичній формулі генів Vitis vinifera забезпечує високу якість продукції. Селекційні здобутки, як власні, так і провідних виноградарських країн світу, поповнення генетичного фонду кращими інтродукованими сортами – ось основні чинники та рушії селекційного процесу. Сучасні сорти та форми, що проходять дослідження у селекційному розсаднику та на ділянці конкурсного випробування, представляють собою вже 6-7 покоління схрещування. Насичуючі схрещування дозволили отримати генотипи з вмістом генів Vitis vinifera 85 – 92%, при чому показники морозостійкості та патогеностійкості значно перевищують рівень європейських чи середньоазійських сортів. Можливо має місце пірамідизація генів, що відповідають за наявність механізмів стійкості до біотичних та абіотичних стресорів. Адже кожен з даних сортів – це один генотип з десятків чи сотень гібридних комбінацій, і саме в ньому сконцентрувались адаптивні можливості американських диких видів та якісні показники продукції від сортів Vitis vinifera. Сорти новітнього покоління характеризуються стійкістю до морозів не нижче 22-24 ℃, стійкістю проти основних патогенів (МОГЧ) не менше 6-7 балів за 9-ти бальною шкалою та відрізняються ексклюзивними показниками якості продукції. Для столових сортів винограду необхідними ознаками є нарядність ягоди та грона, великогроновість та крупноягідність, ексклюзивні смако-ароматичні характеристики. Сучасні технічні сорти відзначаються стабільністю урожаю, високим та стабільним цукронакопиченням, високою якістю вина.

Сучасні напрями досліджень
 • Дослідження рівня прояву основних господарсько-цінних ознак та властивостей інтродукованих сортів різного генетичного та географічного походження в умовах Одеської області.
 • Реалізація селекційної програми «Кишмиш України» з використанням донорів безнасінності власної селекції та кращих представників серед інтродукованих сортозразків.
 • Створення столових сортіввинограду з різними термінами достигання для поповнення конвейєра столових сортів.
 • Створення темноягідного столового сорту винограду раннього терміну достигання.
 • Створення високонарядних столових сортів винограду в рамках селекційної програми «Веселка».
 • Створення технічних сортів винограду ароматної групи – з мускатним, цитронним, фруктовим та іншими яскраво вираженими ароматами у вині.
 • Дослідження рівня прояву фізіолого-біохімічних механізмів захисту виноградної рослини від впливу абіотичних чи біотичних стресорів.
 • Вдосконалення регіональних сортиментів з урахуванням змін клімату, попиту виробників та споживачів виноградарської продукції.

РОЗДІЛ В МОНОГРАФІЇ

 1. Ковалева И. А., Герус Л. В., Чисников В. С., Салий Е. В., Федоренко М. Г., Мазуренко Л. С., Гогулинский Д. Н. Его величество сорт (селекция винограда). Виноград: монография / под. ред. В. В. Власова. Одесса : Астропринт, 2018. С. 82-140.

СТАТТІ У ФАХОВИХ ВИДАННЯХ УКРАЇНИ

 1. Ткаченко О. Б. , Пашковський О. І. , Ковальова І. А. , Герус Л. В. , Мельник Е. Б. Математичне моделювання якості технічних сортів винограду в агрометеорологічних умовах одеського регіону / О. Б. Ткаченко та ін. Виноградарство і виноробство: міжвідом. темат. наук. зб. Одеса : ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова», 2018. Вип. 55. С. 140-148. (Планування та проведення досліджень, аналіз і узагальнення результатів, написання статті, частка участі – 70%).
 2. Скрипник В. В., Ковальова І. А., Герус Л. В. Перспективи створення безнасіннєвого селекційного матеріалу винограду української селекції. Генетичні ресурси рослин. 2018. Вип. 22. С. 74-77. (Планування та проведення досліджень, аналіз і узагальнення результатів, написання статті, частка участі – 50%).
 3. Ковальова І. А., Скрипник В.В., Герус Л. В., Мулюкина Н. А. Результати оцінки рівня прояву комплексу ознак інтересу безнасінневих сортів винограду для подальшого застосування в селекційному процесі. Вісник Уманського національного Університету Садівництва. 2019. № 2. С. 103-109 (Планування та проведення досліджень, аналіз і узагальнення результатів, написання статті, частка участі – 50%).
 4. Салій О. В., Тарасова В. В., Герус Л. В., Ковальова І. А., Мулюкіна Н. А. Порівняльна характеристика виноматеріалу виготовленого з нових технічних форм селекції ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова». Виноградарство і виноробство : міжвідом. темат. наук. зб. Одеса : ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова», 2019. Вип. 56. С. 106-110. (Планування та проведення досліджень, аналіз і узагальнення результатів, написання статті, частка участі – 40%).
 5. Ковальова І. А., Герус Л. В., Скрипник В. В., Федоренко М. Г., Салій О. В., Джуманазарова С. П. Ампелографічна колекція інституту виноградарства і виноробства ім. В.Є. Таїрова, сучасні напрямки досліджень і перспективи використання. Генетичні ресурси рослин. Харків, 2019. Вип. 25. С. 129-139. (Планування та проведення досліджень, аналіз і узагальнення результатів, написання статті, частка участі – 50%).
 6. Ковальова І. А., Герус Л. В., Федоренко М. Г. Результати вивчення афінітету перспективних форм винограду столового напряму з новими підщепними сортами. Генетичні ресурси рослин. Харків, 2020. Вип. 26. С. 39-49. (Планування та проведення досліджень, аналіз і узагальнення результатів, написання статті, частка участі – 50%).
 7. Ковальова І. А., Скрипник В. В., Власов В. В., Мулюкіна Н. А., Герус Л. В., Федоренко М. Г., Салій О. В. Різноманітність генотипів ампелографічного репозиторію ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова» та їх потенціал у селекції. Зернові культури. Дніпро, 2020. Том 4. № 1. С. 28-37. (Планування та проведення досліджень, аналіз і узагальнення результатів, написання статті, частка участі – 80%).
 8. Kovalіova I., Skrypnyk V., Muliukina N., Gerus L., Fedorenko M., Salij O. Genotype diversity in the ampelographic repository of the National Scientific Center “Tairov Research Institute of Viticulture and Wine-Making”. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans. 2020. Vol. 23. N 3. P. 165-179. (Планування та проведення досліджень, аналіз і узагальнення результатів, написання статті, частка участі – 50%).
 9. Салий Е. В., Герус Л. В., Ковалева И. А., Банковская М. Г. Новые технические сорта винограда селекции ННЦ «ИВиВ им. В.Е. Таирова». Междунар. науч.-исслед. журнал. 2014. Вип. 10 (29). С. 60-62. (Планування та проведення досліджень, аналіз і узагальнення результатів, написання статті, частка участі – 50%).
Пропозиції виробництву

Висококваліфіковані спеціалісти відділу готові з використанням сучасного обладнання та новітніх методів аналізу:

 • Провести апробацію виноградних насаджень, в тому числі й шкілки;
 • Скласти конвейер столових сортів винограду з урахуванням умов регіону вирощування та побажань замовника;
 • Провести повний цикл досліджень (показники адаптивності, продуктивності та якості продукції) інтродукованого сорту та дати висновок про його придатність для вирощування у Одеській області України;
 • База даних клонів;
 • База сортів-донорів Селекція-Виноград.
Наша фотогалерея:
Довідки з питань проведення вишукувань за телефоном (також Viber, WhatsApp) або E-mail:
Ковальова Ірина Анатоліївна

завідувач відділом, директор ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова», доктор сільськогосподарських наук, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

+38 (098) 943-94-25 +38 (048) 740-37-24
Е-mail: ikovalova@ukr.net iviv_nnc@ukr.net

Офіційно відділ був організован у 19… році.

З ініціативи тодішнього директора…

У 19… році відділ було перетворено у …