Відділ селекції, генетики та ампелографії
Національного наукового центру «Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є. Таїрова» НААН України
Кадровий склад відділу
Мета створення відділу, основні досягнення

ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова» є провідною науковою установою зі створення нових сортів різного напрямку використання та єдиною установою в Україні, що займається клоновою селекцією винограду. Сучасна програма досліджень «Екологічний виноград» базується на результатах попередніх селекційних розробок «Стійкість» та «Стійкість плюс Якість». Основним завданням є поповнення сучасного генофонду винограду автохтонними та алохтонними сортами для збагачення регіональних сортиментів, створення основи для адаптивного виноградарства України та створення стабільної сировинної бази для українського виноробства.

 • в інституті створено понад 130 сортів та форм винограду столового та технічного напрямку використання з різноманітними господарсько-технологічними характеристиками;
 • до Реєстру сортів рослин України внесено 36 сортів селекції інституту, у 2018 р. подано заявки на три столових, два технічних сорти та на два клони підщепи Берландієрі х Рипарія Кобер 5ББ;
 • на основі столових сортів розроблено науково обґрунтовану концепцію заходів щодо створення Конвеєра вирощування й споживання свіжого винограду для розширення періоду виробництва й реалізації вітчизняного продукту;
 • з винограду технічних сортів нового селекційного покоління виготовляють високоякісні, ексклюзивні ароматні вина;
 • ампелографічна колекція інституту нараховує більше 700 сортозразків різного генетичного та географічного походження;
 • видано «Ампелографічний атлас сортів і форм винограду селекції ННЦ «ІВіВ ім. В. Є. Таїрова»;
 • виділено 112 клонів 52 сортів для розмноження за комплексом ознак, основні з яких урожайність, якість продукції, однорідність кущів та їх стан наприкінці вегетації;
 • закладено 93 га базових та сертифікованих маточників технічних, столових та підщепних сортів винограду у розсадницьких господарствах України.
 • клони пройшли санітарний контроль відповідно вимогам діючого законодавства країн Європейського Союзу та рекомендовані для розмноження на сертифікованій основі;
 • створено банк клонів у тепличному комплексі інституту, закладено базові маточники у провідних розсадницьких господарствах;
 • розроблено ДСТУ 4390:2005 «Саджанці винограду та чубуки виноградної лози»;
 • розроблено «Інструкцію з апробації маточних насаджень та садивного матеріалу винограду»;
 • розроблено «Технологію вирощування садивного матеріалу винограду біологічних категорій якості»;
 • розроблено проект «Програма виробництва сертифікованого садивного матеріалу винограду на період до 2025 року».
Сучасні напрями досліджень
 • Збір, вивчення та використання у селекції винограду генобанку вихідних форм з високим рівнем продуктивності, якості та адаптації до стресових умов середовища;
 • Створення генофонду сортів нових поколінь від складних схрещувань на основі застосування генетичного, у тому числі ДНК-аналізу, а також біотехнологічних методів культури in vitro (зародків, тканин, мікроклонування тощо);
 • Формування та удосконалення сортименту, поповнення і збереження генетичних ресурсів винограду України як інтродукованими, так і кращими сортами власної селекції;
 • Створення технічних сортів – аналогів кращих класичних з високою адаптивністю до умов вирощування;
 • Створення технічних сортів «ароматної» групи з ексклюзивним смако-ароматичним комплексом для створення локальних вин виноробних регіонів України;
 • Створення сортів з генетично обумовленими господарсько-цінними ознаками, придатних для виробництва екологічно безпечної продукції;
 • Створення столових сортів дуже ранньої та ранньої групи стиглості для поповнення Конвеєру виробництва та споживання місцевого столового свіжого винограду протягом 4-6 місяців ;
 • Створення столових сортів безнасіннєвої групи з високими стабільними показниками адаптивності та продуктивності, як найбільш затребуваних на ринку виноградарської продукції;
 • Виділення донорів та джерел цінних ознак для подальшого використання у селекційному процесі;
 • Вивчення адаптивного та господарського потенціалу кращих інтродукованих сортів для включення до регіональних сортиментів;
 • Збереження та покращення генофонду класичних промислових сортів винограду та покращення їх господарсько-цінних показників шляхом індивідуального клонового відбору;
 • Виділення та розмноження високоурожайних та високоякісних клонів, вільних від вірусної та бактеріальної інфекції;
 • Виробництво високоякісного, сертифікованого вітчизняного садивного матеріалу винограду, генетичною основою якого є клони власної селекції;
 • Закладання промислових виноградників сертифікованим щепленим садивним матеріалом клонового походження, що забезпечує високу приживлюваність саджанців, вирівняність кущів за силою росту та розвитку, вступу у плодоношення, урожайність та довговічність насаджень.
 1. Назва публікації №1. – P.001.
 2. Назва публікації №2. – P.001.
Пропозиції виробництву

Висококваліфіковані фахівці відділу, пропонують:

 • підбір сортименту для виноградарських господарств, фермерів та приватних осіб для закладки насаджень та створення конвеєра виробництва для споживання винограду у свіжому вигляді;
 • проведення апробації (визначення сортів) молодих та плодоносних насаджень винограду;
 • ідентифікацію сортів на основі порівняльного ампелографічного опису та складання ДНК-паспорта сорту;
 • консультативну допомогу у проведенні зеленого щеплення для ремонту та закладання виноградних насаджень;
 • проведення семінарів, лекторій з сортименту винограду;
 • методичну допомогу щодо виведення нових сортів винограду: підбір батьківських пар, проведення гібридизації, здійснення етапів селекційної роботи від посіву насіння до виділення перспективних сіянців;
 • комплексну оцінку гібридних форм, отриманих селекціонерами-аматорами (особливості зростання, розвитку, рівня плодоносності, якісних показників, стійкість проти морозів та грибних хвороб);
 • проведення ознайомлювальних дегустацій столових сортів винограду на основі ампелографічної колекції інституту (під час дозрівання).проводити комплексне обстеження…;
 • рекомендації та підбір сортименту винограду для закладання насаджень сортів різного напрямку використання у виноградарських господарствах різних форм власності;
 • підбір сортів за термінами достигання для створення Конвеєру виробництва та споживання свіжого винограду;
 • консультації з питань технології виробництва сертифікованого садивного матеріалу винограду;
 • методичні рекомендації та допомога селекціонерам-любителям з технології селекції винограду комплексної оцінки отриманих гібридних форм та оформлення документів для представлення до Державної служби з охорони прав на сорти рослин;
 • ідентифікаціу сортів на основі ампелографічного опису;
 • проведення семінарів, лекцій по сортименту винограду, загальним питанням селекції та генетики винограду;
 • проведення ознайомчих дегустацій перспективних столових сортів;
 • апробацію сортів на насадженнях різного віку;
 • реалізацію вихідного та оригінального садивного матеріалу нових столових, технічних і підщепних сортів та клонів винограду
 • столові: Аркадія, Флора, Кардишах, Персей, Таїрян, Загадка, Кобзар, Оригінал, Таїр, Комета, Одеський сувенір, Кишмиш таїровський, Августин, Дунав та ін.;
 • технічні: Мускат одеський, Загрей, Рубін таїровський, Ароматний, Ярило, Одеський жемчуг, Чарівний та ін.;
 • підщепний сорт Добриня з великою силою росту пагонів для сучасних сильнорослих столових сортів;
 • клони технічних сортів винограду: Аліготе, Каберне Совіньйон, Ркацителі, Рислінг рейнський, Совіньйон зелений, Марсельский чорний ранній, Піно чорний, Фетяска біла, Сухолиманський білий, Одеський чорний, Мускат одеський, Трамінер рожевий, Голубок;
 • клони столових сортів винограду: Восторг, Грочанка, Італія, Королева виноградників, Мускат гамбурзький, Мускат жемчужний, Мускат янтарний, Одеський сувенір, Оригінал, Смєна, Ланка;
 • клони підщепних сортів винограду: Рипарія х Рупестріс 101-14, Берландієрі х Рипарія Кобера 5ББ, Берландієрі х Рипарія СО4, Берландієрі х Рипарія Кречунел 2, Рипарія Глуар, Шасла х Берландієрі 41Б;
 • базу даних клонів.
Наша фотогалерея:
Довідки з питань проведення вишукувань за телефоном (також Viber, WhatsApp) або E-mail:
Ковальова Ірина Анатоліївна

нач. відділу селекції, генетики та ампелографії, доктор. с.-г. наук, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

+38 (098) 943-94-25 +38 (048) 740-37-24
Е-mail: ikovalova@ukr.net iviv_nnc@ukr.net

Офіційно відділ був організован у 19… році.

З ініціативи тодішнього директора…

У 19… році відділ було перетворено у …