Сектор сортовивчення та ампелографії
Національного наукового центру «Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є. Таїрова» НААН України
Кадровий склад сектору
 • Скрипник В’ячеслав Вікторович – завідувач сектором, доктор філософії;
 • Бургеля Надія Євгенівна – лаборант;
 • Джуманазарова Світлана Петрівна – агроном;
 • Гребенюк Ірина Сергіївна – провідний фахівець.
Мета створення сектору, основні досягнення

Сектор сортовивчення та ампелографії був започаткований практично з початку роботи Виноробної станції. Була зібрана колекція кращих сортів винограду та проведено дослідження рівня прояву основних господарсько-цінних ознак в умовах Одеської області. Сорти, що витримали вплив комплексу несприятливих факторів навколишнього середовища, були використані у селекційному процесі. Так кращі французькі сорти стали основою для перших українських сортів винограду. Склад та вміст колекції постійно змінювались під впливом як природних, так і соціально-економічних факторів, як наприклад антиалкогольна компанія 1985-1987 років. Максимальне число сортозразків складало 2800. На сьогодні ампелографічний репозиторій ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова» налічує близько 1000 зразків. Створено базу сортів-донорів: Селекція-Виноград. У Національному центрі генетичних ресурсів рослин України зареєстровано 4 колекції, запатентовано близько 500 колекційних сортів.

Сучасні напрями досліджень
 • Дослідження ознак адаптивності, продуктивності та якості різних за географічним та генетичним походженням сортів винограду в умовах Одеської області.
 • Поповнення бази сортів-джерел та донорів цінними генотипами для використання у подальшому селекційному процесі.
 • Збереження та збагачення генетичного фонду винограду України.

СТАТТІ У ФАХОВИХ ВИДАННЯХ УКРАЇНИ

 1. Скрипник В. В., Ковальова І. А., Герус Л. В. Перспективи створення безнасіннєвого селекційного матеріалу винограду української селекції. Генетичні ресурси рослин. 2018. Вип. 22. С. 74-77. (Планування та проведення досліджень, аналіз і узагальнення результатів, написання статті, частка участі – 50%).
 2. Ковальова І. А., Скрипник В.В., Герус Л. В., Мулюкина Н. А. Результати оцінки рівня прояву комплексу ознак інтересу безнасінневих сортів винограду для подальшого застосування в селекційному процесі. Вісник Уманського національного Університету Садівництва. 2019. № 2. С. 103-109 (Планування та проведення досліджень, аналіз і узагальнення результатів, написання статті, частка участі – 50%).
 3. Ковальова І. А., Герус Л. В., Скрипник В. В., Федоренко М. Г., Салій О. В., Джуманазарова С. П. Ампелографічна колекція інституту виноградарства і виноробства ім. В.Є. Таїрова, сучасні напрямки досліджень і перспективи використання. Генетичні ресурси рослин. Харків, 2019. Вип. 25. С. 129-139. (Планування та проведення досліджень, аналіз і узагальнення результатів, написання статті, частка участі – 50%).
 4. Ковальова І. А., Скрипник В. В., Власов В. В., Мулюкіна Н. А., Герус Л. В., Федоренко М. Г., Салій О. В. Різноманітність генотипів ампелографічного репозиторію ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова» та їх потенціал у селекції. Зернові культури. Дніпро, 2020. Том 4. № 1. С. 28-37. (Планування та проведення досліджень, аналіз і узагальнення результатів, написання статті, частка участі – 80%).
 5. Kovalіova I., Skrypnyk V., Muliukina N., Gerus L., Fedorenko M., Salij O. Genotype diversity in the ampelographic repository of the National Scientific Center “Tairov Research Institute of Viticulture and Wine-Making”. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans. 2020. Vol. 23. N 3. P. 165-179. (Планування та проведення досліджень, аналіз і узагальнення результатів, написання статті, частка участі – 50%).
Пропозиції виробництву

Висококваліфіковані спеціалісти сектору готові з використанням сучасного обладнання та новітніх методів аналізу:

 • Провести повний цикл досліджень (показники адаптивності, продуктивності та якості продукції) інтродукованого сорту та дати висновок про його придатність для вирощування у Одеській області України;
 • База сортів-донорів Селекція-Виноград.
Наша фотогалерея:
Довідки з питань проведення вишукувань за телефоном (також Viber, WhatsApp) або E-mail:
Скрипник В’ячеслав Вікторович
завідувач сектором сортовивчення та ампелографії, доктор філософії
+38 (048) 740-37-24
+38 (096) 723-63-19
Е-mail: iviv_nnc@ukr.net
slaviiik27@ukr.net

Офіційно сектор був організован у 19… році.

З ініціативи тодішнього директора…

У 19… році сектор було перетворено у …