Announcements of public defense of dissertations
National Scientific Centre «V.Ye. Tairov Institute of Viticulture and Winemaking» NAAS of Ukraine

Прилюдний захист дисертації
Боруна Василя Васильовича
на тему:
«Розробка та обґрунтування режимів краплинного зрошення виноградної шкілки в умовах півдня України»
поданої на здобуття наукового ступеня:
кандидата сільськогосподарських наук
зі спеціальності:
06.01.08 – виноградарство
відбудеться:
27 квітня 2021 року, о 12:00 (за київським часом) на засіданні спеціалізованої вченої ради К.41.374.01 в Національному науковому центрі «Інститут виноградарства і виноробства імені В. Є. Таїрова», 65496, м. Одеса, смт. Таїрове, вул. 40-річчя Перемоги, 27.
Науковий керівник:
доктор сільськогосподарських наук, Зеленянська Наталя Миколаївна, заступник директора з науково-інноваційної роботи, завідувач відділу розсадництва, розмноження та біотехнології винограду Національного наукового центру «Інститут виноградарства і виноробства імені В. Є. Таїрова».
Офіційні опоненти:
доктор сільськогосподарських наук, професор, Шевченко Іван Васильович, професор кафедри виноградарства та плодоовочівництва факультету агротехнологій Миколаївського національного аграрного університету Міністерства освіти і науки України.
кандидат сільськогосподарських наук, Теслюк Наталія Іванівна, старший науковий співробітник Біотехнологічного науково-навчального центру Одеського Національного університету імені І. І. Мечникова Міністерства освіти і науки України.
З дисертацією можна ознайомитися:
у науковій бібліотеці Національного наукового центру «Інститут виноградарства і виноробства імені В. Є. Таїрова» за адресою: м. Одеса, смт. Таїрове, вул. 40-річчя Перемоги, 27.

Прилюдний захист дисертації
Федоренко Марини Григорівни
на тему:
«Удосконалення сортименту столового винограду України на основі оцінки рівня прояву господарсько-цінних ознак гібридних форм селекції ННЦ «ІВіВ ім. В. Є. Таїрова»
поданої на здобуття наукового ступеня:
кандидата сільськогосподарських наук
зі спеціальності:
06.01.08 – виноградарство
відбудеться:
27 квітня 2021 року, о 09:00 (за київським часом) на засіданні спеціалізованої вченої ради К.41.374.01 в Національному науковому центрі «Інститут виноградарства і виноробства імені В. Є. Таїрова», 65496, м. Одеса, смт. Таїрове, вул. 40-річчя Перемоги, 27.
Науковий керівник:
кандидат сільськогосподарських наук, Ковальова Ірина Анатоліївна, завідувач відділу селекції, генетики та ампелографії Національного наукового центру «Інститут виноградарства і виноробства імені В. Є. Таїрова».
Офіційні опоненти:
доктор сільськогосподарських наук, член-кореспондент НААН України, Кондратенко Тетяна Єгорівна, Національний університет біоресурсів і природокористування МОН України, професор кафедри садівництва ім. професора В.Л. Симиренка.
кандидат сільськогосподарських наук, доцент, Куліджанов Елгуджа Вахтангович, Державна установа «Інститут охорони ґрунтів України» Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України, директор Одеської філії ДУ «Держґрунтоохорона».
З дисертацією можна ознайомитися:
у науковій бібліотеці Національного наукового центру «Інститут виноградарства і виноробства імені В. Є. Таїрова» за адресою: м. Одеса, смт. Таїрове, вул. 40-річчя Перемоги, 27.

Прилюдний захист дисертації
Савчука Юрія Олексійовича
на тему:
«Ефективність застосування абсорбентів і хелатних добрив при різних способах садіння промислового винограднику на півдні України»
поданої на здобуття наукового ступеня:
кандидата сільськогосподарських наук
зі спеціальності:
06.01.08 – виноградарство
відбудеться:
26 квітня 2021 року, о 12:00 (за київським часом) на засіданні спеціалізованої вченої ради К.41.374.01 в Національному науковому центрі «Інститут виноградарства і виноробства імені В. Є. Таїрова», 65496, м. Одеса, смт. Таїрове, вул. 40-річчя Перемоги, 27.
Науковий керівник:
доктор сільськогосподарських наук, професор, Хреновськов Едуард Іванович, завідувач кафедри садівництва, виноградарства, біології та хімії Одеського державного аграрного університету.
Офіційні опоненти:
доктор географічних наук, професор, Ляшенко Галина Віталіївна, головний науковий співробітник сектору агрокліматології відділу екології винограду Національного наукового центру «Інститут виноградарства і виноробства імені В. Є. Таїрова».
кандидат сільськогосподарських наук, Любка Олександр Степанович, завідувач лабораторії багаторічних насаджень Закарпатської державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України.
З дисертацією можна ознайомитися:
у науковій бібліотеці Національного наукового центру «Інститут виноградарства і виноробства імені В. Є. Таїрова» за адресою: м. Одеса, смт. Таїрове, вул. 40-річчя Перемоги, 27.

Прилюдний захист дисертації
Пашковського Олександра Ігоровича
на тему:
«Обґрунтування технологій вирощування винограду сортів Ароматний та Загрей для виробництва високоякісних столових вин»
поданої на здобуття наукового ступеня:
кандидата сільськогосподарських наук
зі спеціальності:
06.01.08 – виноградарство
відбудеться:
26 квітня 2021 року, о 9:00 (за київським часом) на засіданні спеціалізованої вченої ради К.41.374.01 в Національному науковому центрі «Інститут виноградарства і виноробства імені В. Є. Таїрова», 65496, м. Одеса, смт. Таїрове, вул. 40-річчя Перемоги, 27.
Науковий керівник:
доктор технічних наук, доцент, Ткаченко Оксана Борисівна, завідувач кафедрою технології вина і сенсорного аналізу Одеської національної академії харчових технологій Міністерства освіти і науки України.
Офіційні опоненти:
доктор географічних наук, професор, Ляшенко Галина Віталіївна, головний науковий співробітник сектору агрокліматології відділу екології винограду Національного наукового центру «Інститут виноградарства і виноробства імені В. Є. Таїрова».
кандидат сільськогосподарських наук, Любка Олександр Степанович, завідувач лабораторії багаторічних насаджень Закарпатської державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України.
З дисертацією можна ознайомитися:
у науковій бібліотеці Національного наукового центру «Інститут виноградарства і виноробства імені В. Є. Таїрова» за адресою: м. Одеса, смт. Таїрове, вул. 40-річчя Перемоги, 27.

Прилюдний захист дисертації
Герецького Ростислава Вікторовича
на тему:
«Агробіологічні та фітосанітарні аспекти контролю розповсюдження ески винограду»
поданої на здобуття наукового ступеня:
кандидата сільськогосподарських наук
зі спеціальності:
06.01.08 – виноградарство
відбудеться:
21 квітня 2021 року, о 12:00 (за київським часом) на засіданні спеціалізованої вченої ради К.41.374.01 в Національному науковому центрі «Інститут виноградарства і виноробства імені В. Є. Таїрова», 65496, м. Одеса, смт. Таїрове, вул. 40-річчя Перемоги, 27.
Науковий керівник:
доктор сільськогосподарських наук, член-кореспондент НААН України, Мулюкіна Ніна Анатоліївна, заступник директора з наукової роботи Національного наукового центру «Інститут виноградарства і виноробства імені В. Є. Таїрова» НААН України».
Офіційні опоненти:
доктор сільськогосподарських наук, професор, Шевченко Іван Васильович, професор кафедри виноградарства та плодоовочівництва факультету агротехнологій Миколаївського національного аграрного університету Міністерства освіти і науки України.
кандидат сільськогосподарських наук, Любка Олександр Степанович, завідувач лабораторії багаторічних насаджень Закарпатської державної сільськогосподарської дослідної станції НААН України.
З дисертацією можна ознайомитися:
у науковій бібліотеці Національного наукового центру «Інститут виноградарства і виноробства імені В. Є. Таїрова» за адресою: м. Одеса, смт. Таїрове, вул. 40-річчя Перемоги, 27.

Прилюдний захист дисертації
Мезернюка Тараса Миколайовича
на тему:
«Багатоїдні шкідники виноградних насаджень Півдня України та удосконалення захисних заходів проти них»
поданої на здобуття наукового ступеня:
кандидата сільськогосподарських наук
зі спеціальності:
06.01.08 – виноградарство
відбудеться:
21 квітня 2021 року, о 9:00 (за київським часом) на засіданні спеціалізованої вченої ради К.41.374.01 в Національному науковому центрі «Інститут виноградарства і виноробства імені В. Є. Таїрова», 65496, м. Одеса, смт. Таїрове, вул. 40-річчя Перемоги, 27.
Науковий керівник:
кандидат сільськогосподарських наук, Баранець Людмила Олексіївна провідний науковий співробітник відділу фітопатології та захисту рослин Національного наукового центру «Інститут виноградарства і виноробства імені В. Є. Таїрова».
Офіційні опоненти:
доктор біологічних наук, професор, Мілкус Борис Наумович, професор кафедри захисту, генетики та селекції рослин агробіотехнологічного факультету Одеського державного аграрного університету Міністерства освіти і науки України.
кандидат сільськогосподарських наук, Любка Олександр Степанович, завідувач лабораторії багаторічних насаджень Закарпатської державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України.
З дисертацією можна ознайомитися:
у науковій бібліотеці Національного наукового центру «Інститут виноградарства і виноробства імені В. Є. Таїрова» за адресою: м. Одеса, смт. Таїрове, вул. 40-річчя Перемоги, 27.

Прилюдний захист дисертації
Сівак Наталії Олександрівни
на тему:
«Вдосконалення агроприйому застосування гібереліну в технології вирощування столових сортів винограду»
поданої на здобуття наукового ступеня:
кандидата сільськогосподарських наук
зі спеціальності:
06.01.08 – виноградарство
відбудеться:
19 квітня 2021 року, о 12:00 (за київським часом) на засіданні спеціалізованої вченої ради К.41.374.01 в Національному науковому центрі «Інститут виноградарства і виноробства імені В. Є. Таїрова», 65496, м. Одеса, смт. Таїрове, вул. 40-річчя Перемоги, 27.
Науковий керівник:
кандидат біологічних наук, Штірбу Андрій Васильович завідувач відділу виноградарства Національного наукового центру «Інститут виноградарства і виноробства імені В. Є. Таїрова».
Офіційні опоненти:
доктор технічних наук, доцент, Ткаченко Оксана Борисівна, завідувач кафедрою технології вина і сенсорного аналізу Одеської національної академії харчових технологій Міністерства освіти і науки України.
кандидат сільськогосподарських наук, доцент, Іщенко Ірина Олександрівна, декан агробіотехнологічного факультету Одеського державного аграрного університету Міністерства освіти і науки України.
З дисертацією можна ознайомитися:
у науковій бібліотеці Національного наукового центру «Інститут виноградарства і виноробства імені В. Є. Таїрова» за адресою: м. Одеса, смт. Таїрове, вул. 40-річчя Перемоги, 27.

Прилюдний захист дисертації
Кованої Олени Олегівни
на тему:
«Технологічні прийоми підвищення якості урожаю та продуктів переробки сортів і форм винограду нової селекції ННЦ «ІВіВ ім. В. Є. Таїрова»
поданої на здобуття наукового ступеня:
кандидата сільськогосподарських наук
зі спеціальності:
06.01.08 – виноградарство
відбудеться:
19 квітня 2021 року, о 09:00 (за київським часом) на засіданні спеціалізованої вченої ради К.41.374.01 в Національному науковому центрі «Інститут виноградарства і виноробства імені В. Є. Таїрова», 65496, м. Одеса, смт. Таїрове, вул. 40-річчя Перемоги, 27.
Науковий керівник:
доктор сільськогосподарських наук, член-кореспондент НААН України, Мулюкіна Ніна Анатоліївна, заступник директора з наукової роботи Національного наукового центру «Інститут виноградарства і виноробства імені В. Є. Таїрова» НААН України.
Офіційні опоненти:
доктор сільськогосподарських наук, професор, Шевченко Іван Васильович, професор кафедри виноградарства та плодоовочівництва факультету агротехнологій Миколаївського національного аграрного університету Міністерства освіти і науки України.
кандидат сільськогосподарських наук, доцент, Каменева Наталя Валеріївна, доцент кафедри технології вина та сенсорного аналізу Одеської національної академії харчових технологій МОН України.
З дисертацією можна ознайомитися:
у науковій бібліотеці Національного наукового центру «Інститут виноградарства і виноробства імені В. Є. Таїрова» за адресою: м. Одеса, смт. Таїрове, вул. 40-річчя Перемоги, 27.

Прилюдний захист дисертації
Салій Олени Василівни
на тему:
«Агробіологічна характеристика і технологічна оцінка форм винограду сучасної селекції ННЦ «ІВіВ ім. В. Є. Таїрова»
поданої на здобуття наукового ступеня:
кандидата сільськогосподарських наук
зі спеціальності:
06.01.08 – виноградарство
відбудеться:
17 вересня 2020 року, о 10:00 (за київським часом) на засіданні спеціалізованої вченої ради К.41.374.01 в Національному науковому центрі «Інститут виноградарства і виноробства імені В. Є. Таїрова», 65496, м. Одеса, смт. Таїрове, вул. 40-річчя Перемоги, 27.
Науковий керівник:
доктор сільськогосподарських наук, Мулюкина Ніна Анатоліївна, заступник директора з наукової роботи Національного наукового центру «Інститут виноградарства і виноробства імені В. Є. Таїрова».
Офіційні опоненти:
доктор сільськогосподарських наук, професор, Хреновськов Едуард Іванович, завідувач кафедри садівництва, виноградарства, біології та хімії агробіотехнологічного факультету Одеського державного аграрного університету Міністерства освіти і науки України.
кандидат сільськогосподарських наук, Каменева Наталя Валеріївна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри технології вина та сенсорного аналізу Одеської національної академії харчових технологій Міністерства освіти і науки України.
З дисертацією можна ознайомитися:
у науковій бібліотеці Національного наукового центру «Інститут виноградарства і виноробства імені В. Є. Таїрова» за адресою: м. Одеса, смт. Таїрове, вул. 40-річчя Перемоги, 27.

Прилюдний захист дисертації
Шматковської Катерини Андріївни
на тему:
«Поширення хвороб деревини винограду і удосконалення заходів з обмеження їх шкідливості в умовах Північного Причорномор’я»
поданої на здобуття наукового ступеня:
кандидата сільськогосподарських наук
зі спеціальності:
06.01.08 – виноградарство
відбудеться:
15 вересня 2017 року, о 10:00 (за київським часом) на засіданні спеціалізованої вченої ради К.41.374.01 в Національному науковому центрі «Інститут виноградарства і виноробства імені В. Є. Таїрова», 65496, м. Одеса, смт. Таїрове, вул. 40-річчя Перемоги, 27.
Науковий керівник:
доктор біологічних наук, доцент, Слюсаренко Олександр Миколайович, директор ботанічного саду Одеського національного університету імені І. І. Мечникова Міністерства освіти і науки України.
Офіційні опоненти:
доктор сільськогосподарських наук, професор, Хреновськов Едуард Іванович, завідувач кафедри садівництва, виноградарства, біології та хімії агробіотехнологічного факультету Одеського державного аграрного університету Міністерства освіти і науки України.
кандидат сільськогосподарських наук, Любка Олександр Степанович, завідувач відділу багаторічних насаджень Закарпатської державної сільскогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України.
З дисертацією можна ознайомитися:
у науковій бібліотеці Національного наукового центру «Інститут виноградарства і виноробства імені В. Є. Таїрова» за адресою: м. Одеса, смт. Таїрове, вул. 40-річчя Перемоги, 27.

Прилюдний захист дисертації
Артюх Миколи Миколайовича
на тему:
«Вдосконалення технологічний прийомів вирощування саджанців винограду на основі використання біологічно активних препаратів»
поданої на здобуття наукового ступеня:
кандидата сільськогосподарських наук
зі спеціальності:
06.01.08 – виноградарство
відбудеться:
14 вересня 2017 року, о 12:00 (за київським часом) на засіданні спеціалізованої вченої ради К.41.374.01 в Національному науковому центрі «Інститут виноградарства і виноробства імені В. Є. Таїрова», 65496, м. Одеса, смт. Таїрове, вул. 40-річчя Перемоги, 27.
Науковий керівник:
кандидат біологічних наук, Кучер Галина Михайлівна, провідний науковий співробітник відділу розсадництва і розмноження винограду Національного наукового центру «Інститут виноградарства і виноробства імені В. Є. Таїрова».
Офіційні опоненти:
доктор сільськогосподарських наук, професор, Хреновськов Едуард Іванович, завідувач кафедри садівництва, виноградарства, біології та хімії агробіотехнологічного факультету Одеського державного аграрного університету Міністерства освіти і науки України.
кандидат сільськогосподарських наук, Теслюк Наталя Іванівна, старший науковий співробітник Біотехнологічного науково-навчального центру Національного університету імені І. І. Мечникова Міністерства освіти і науки України.
З дисертацією можна ознайомитися:
у науковій бібліотеці Національного наукового центру «Інститут виноградарства і виноробства імені В. Є. Таїрова» за адресою: м. Одеса, смт. Таїрове, вул. 40-річчя Перемоги, 27.

Прилюдний захист дисертації
Нікульчі Євгена Васильовича
на тему:
«Вплив біологічно активних препаратів на розвиток та продуктивність винограду в умовах півдня України»
поданої на здобуття наукового ступеня:
кандидата сільськогосподарських наук
зі спеціальності:
06.01.08 – виноградарство
відбудеться:
14 вересня 2017 року, о 9:00 (за київським часом) на засіданні спеціалізованої вченої ради К.41.374.01 в Національному науковому центрі «Інститут виноградарства і виноробства імені В. Є. Таїрова», 65496, м. Одеса, смт. Таїрове, вул. 40-річчя Перемоги, 27.
Науковий керівник:
кандидат біологічних наук, Кучер Галина Михайлівна, провідний науковий співробітник відділу розсадництва і розмноження винограду Національного наукового центру «Інститут виноградарства і виноробства імені В. Є. Таїрова».
Офіційні опоненти:
доктор сільськогосподарських наук, професор, Хреновськов Едуард Іванович, завідувач кафедри садівництва, виноградарства, біології та хімії агробіотехнологічного факультету Одеського державного аграрного університету Міністерства освіти і науки України.
кандидат сільськогосподарських наук, Ласкавий Володимир Миколайович, завідувач сектором виноградарства Інституту олійних культур, Національної академії аграрних наук України.
З дисертацією можна ознайомитися:
у науковій бібліотеці Національного наукового центру «Інститут виноградарства і виноробства імені В. Є. Таїрова» за адресою: м. Одеса, смт. Таїрове, вул. 40-річчя Перемоги, 27.

Прилюдний захист дисертації
Зеленянської Наталі Миколаївни
на тему:
«Наукове обґрунтування та розробка сучасної технології вирощування садівного матеріалу винограду»
поданої на здобуття наукового ступеня:
доктора сільськогосподарських наук
зі спеціальності:
06.01.08 – виноградарство
відбудеться:
21 січня 2016 року, о 10:00 (за київським часом) на засіданні спеціалізованої вченої ради К.41.374.01 в Національному науковому центрі «Інститут виноградарства і виноробства імені В. Є. Таїрова», 65496, м. Одеса, смт. Таїрове, вул. 40-річчя Перемоги, 27.
Науковий керівник:
доктор сільськогосподарських наук, професор, Шерер Володимир Олександрович, головний науковий співробітник відділу розсадництва і розмноження винограду Національного наукового центру «Інститут виноградарства і виноробства імені В. Є. Таїрова».
Офіційні опоненти:
доктор сільськогосподарських наук, професор, Хреновськов Едуард Іванович, завідувач кафедри садівництва, виноградарства, біології та хімії агробіотехнологічного факультету Одеського державного аграрного університету Міністерства освіти і науки України.
доктор сільськогосподарських наук, професор, Дерендовська Антоніна Ігорівна, професор кафедри «Biologia vegetală» («Біологія рослин»).
доктор сільськогосподарських наук, професор, Балабак Анатолій Федорович, професор кафедри садово-паркового господарства Уманського національногоуніверситету садівництва Міністерства освіти і науки України.
З дисертацією можна ознайомитися:
у науковій бібліотеці Національного наукового центру «Інститут виноградарства і виноробства імені В. Є. Таїрова» за адресою: м. Одеса, смт. Таїрове, вул. 40-річчя Перемоги, 27.

Прилюдний захист дисертації
Булаєвої Юлії Юріївни
на тему:
«Ампелоекологічне обґрунтування виділення територій виробництва вин з зазначенням походження»
поданої на здобуття наукового ступеня:
кандидата сільськогосподарських наук
зі спеціальності:
06.01.08 – виноградарство
відбудеться:
29 вересня 2015 року, о 10:00 (за київським часом) на засіданні спеціалізованої вченої ради К.41.374.01 в Національному науковому центрі «Інститут виноградарства і виноробства імені В. Є. Таїрова», 65496, м. Одеса, смт. Таїрове, вул. 40-річчя Перемоги, 27.
Науковий керівник:
доктор сільськогосподарських наук, член-кореспондент НААН України, Власов Вячеслав Всеволодович, директор Національного наукового центру «Інститут виноградарства і виноробства імені В. Є. Таїрова», завідувач лабораторії ампелоекологічного картографування відділу екології винограду.
Офіційні опоненти:
доктор сільськогосподарських наук, Кісіль Михайло Федорович, старший науковий співробітник, завідувач відділення екології і проектування Публічної установи «Науково-практичний інститут садівництва, виноградарства та харчових технологій», Республіки Молдова.
кандидат сільськогосподарських наук, Петренко Світлана Олександрівна, доцент кафедри садівництва, виноградарства, біології та хімії агробіотехнологічного факультету Одеського державного аграрного університету Міністерства освіти і науки України.
З дисертацією можна ознайомитися:
у науковій бібліотеці Національного наукового центру «Інститут виноградарства і виноробства імені В. Є. Таїрова» за адресою: м. Одеса, смт. Таїрове, вул. 40-річчя Перемоги, 27.