СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА К.41.374.01

Склад спеціалізованої вченої ради

У ННЦ «Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова» створена Спеціалізована вчена рада К 41.374.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.08. «Виноградарство» строком на два роки (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України10.10.2013. № 1411).

ПІБ Посада, вчений ступінь, вчене звання
1. Власов Вячеслав Всеволодович академік НААН України, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, директор ННЦ «Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова» НААН, начальник відділу екології винограду, Лауреат Державної премії України в галузі науки и техніки, голова Вченої ради
2. Мулюкіна Ніна Анатоліївна доктор сільськогосподарських наук старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи ННЦ «Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова» НААН, начальника відділу молекулярної генетики та фітопатології, заступник голови Вченої ради
3. Подуст Наталя Василівна кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник ННЦ «Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова» НААН, секретар Вченої ради
4. Дикань Олександр Павлович доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри Південного філіалу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Кримський агротехнологічний університет»
5. Зеленянська Наталя Миколаївна кандидат сільськогосподарських наук,старший науковий співробітник, начальник відділу ННЦ «Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова» НААН
6. Ковальова Ірина Анатоліївна кандидат сільськогосподарських наук, начальник відділу ННЦ «Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова» НААН
7. Луканін Олександр Сергійович член-кореспондент НААН, доктор технічних наук, професор, завідувач лабораторії Інституту агроекології та природокористування НААН
8. Ляшенко Галина Віталіївна доктор географічних наук, доцент, завідувач лабораторії ННЦ «Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова» НААН
9. Мельник Елла Борисівна кандидат сільськогосподарських наук старший науковий співробітник ННЦ «Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова» НААН
10. Михайлюк Віктор Іванович доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри Одеського державного аграрного університету Міністерства аграрної політики і продовольства України
11. Ткаченко Оксана Борисівна доктор технічних наук, доцент, декан Одеської національної академії харчових технологій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
12. Хреновськов Едуард Іванович доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри Одеського державного аграрного університету Міністерства аграрної політики і продовольства України
13. Чісніков Віталій Степанович кандидат сільськогосподарських наук, завідувач лабораторії ННЦ «Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова» НААН
14. Шевченко Іван Васильович доктор сільськогосподарських наук, професор, головний науковий співробітник ННЦ «Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова» НААН
15. Шерер Володимир Олександрович доктор сільськогосподарських наук, професор, головний науковий співробітник ННЦ «Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова» НААН.

Засідання Ради

Увага
Захист дисертації 
Артюх Миколи Миколайовича на тему
«Вдосконалення технологічний прийомів вирощування саджанців винограду на основі
використання біологічно активних препаратів» поданої на здобуття наукового ступеня
кандидата сільськогосподарських наук зі спеціальності
06.01.08 – виноградарство.

14 вересня 2017 року, о 12:00
вул. 40-річчя Перемоги, 27 ННЦ «Інститут виноградарства і виноробства імені В. Є. Таїрова»

Прилюдний захист дисертації відбудеться 14 вересня 2017 року о 12:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К.41.374.01 в Національному науковому центрі «Інститут виноградарства і виноробства імені В. Є. Таїрова», 65496, м. Одеса, смт. Таїрове, вул. 40- річчя Перемоги, 27 ННЦ «Інститут виноградарства і виноробства імені В. Є. Таїрова» Науковий керівник – кандидат біологічних наук, Кучер Галина Михайлівна, провідний науковий співробітник відділу розсадництва і розмноження винограду Національного наукового центру «Інститут виноградарства і виноробства імені В. Є. Таїрова».

Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, професор, Хреновськов Едуард Іванович, завідувач кафедри садівництва, виноградарства, біології та хімії Одеського державного аграрного університету Міністерства освіти і науки України кандидат сільськогосподарських наук, Теслюк Наталя Іванівна, старший науковий співробітник Біотехнологічного науково-навчального центру Національного університету ім. І. І. Мечникова Міністерства освіти і науки України З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Національного наукового центру «Інститут виноградарства і виноробства імені В. Є. Таїрова» за адресою: м. Одеса, смт. Таїрове, вул. 40-річчя Перемоги, 27.

Захист дисертації
Шматковської Катерини Андріївни на тему
«Поширення хвороб деревини винограду і удосконалення заходів з обмеження їх
шкідливості в умовах Північного Причорномор’я»
поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук
зі спеціальності 06.01.08 – виноградарство.

15 вересня 2017 року, 10:00
вул. 40-річчя Перемоги, 27 ННЦ «Інститут виноградарства і виноробства імені В. Є. Таїрова»

Прилюдний захист дисертації відбудеться 15 вересня 2017 року о 10:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К.41.374.01 в Національному науковому центрі «Інститут виноградарства і виноробства імені В. Є. Таїрова», 65496, м. Одеса, смт. Таїрове, вул. 40- річчя Перемоги, 27 ННЦ «Інститут виноградарства і виноробства імені В. Є. Таїрова» Науковий керівник – доктор біологічних наук, доцент Слюсаренко Олександр Миколайович, директор ботанічного саду Одеського національного університету імені І. І. Мечникова Міністерства освіти і науки України.

Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, професор, Хреновськов Едуард Іванович, завідувач кафедри садівництва, виноградарства, біології та хімії Одеського державного аграрного університету Міністерства освіти і науки України кандидат сільськогосподарських наук, Любка Олександр Степанович, завідувач відділу багаторічних насаджень Закарпатської державної сільскогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Національного наукового центру «Інститут виноградарства і виноробства імені В. Є. Таїрова» за адресою: м. Одеса, смт. Таїрове, вул. 40-річчя Перемоги, 27.

Захист дисертації
Нікульчі Євгена Васильовича на тему
«Вплив біологічно активних препаратів на розвиток та продуктивність винограду в умовах
півдня України» поданої на здобуття наукового ступеня
кандидата сільськогосподарських наук
зі спеціальності 06.01.08 – виноградарство.

14 вересня 2017 року, о 9:00
вул. 40-річчя Перемоги, 27 ННЦ «Інститут виноградарства і виноробства імені В. Є. Таїрова»

Прилюдний захист дисертації відбудеться 14 вересня 2017 року о 9:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К.41.374.01 в Національному науковому центрі «Інститут виноградарства і виноробства імені В. Є. Таїрова», 65496, м. Одеса, смт. Таїрове, вул. 40- річчя Перемоги, 27 ННЦ «Інститут виноградарства і виноробства імені В. Є. Таїрова» Науковий керівник – кандидат біологічних наук, Кучер Галина Михайлівна, провідний науковий співробітник відділу розсадництва і розмноження винограду Національного наукового центру «Інститут виноградарства і виноробства імені В. Є. Таїрова»

Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, професор, Хреновськов Едуард Іванович, завідувач кафедри садівництва, виноградарства, біології та хімії Одеського державного аграрного університету Міністерства освіти і науки України кандидат сільськогосподарських наук, Ласкавий Володимир Миколайович, завідувач сектором виноградарства Інституту олійних культур, Національної академії аграрних наук України З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Національного наукового центру «Інститут виноградарства і виноробства імені В. Є. Таїрова» за адресою: м. Одеса, смт. Таїрове, вул. 40-річчя Перемоги, 27.

Відкритий доступ

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 № 758 «Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів»спеціалізована вчена рада надає відкритий доступ до електронних версій прийнятих до захисту дисертацій, авторефератів дисертацій та відгуків офіційних опонентів.

Тексти дисертацій, авторефератів дисертацій та відгуків офіційних опонентів розміщуються виключно з метою ознайомлення наукової громадськості з доробком здобувачів наукових ступенів та заборонені для копіювання!

Автороферат Булаєвої Ю.Ю.

Дисертаційна робота Булаєвої Ю.Ю.

Відгук офіційного опонента Кисиль М.Ф.

Відгук офіційного опонента Петренко С.О.

Автореферат Зеленянської Н.М.

Дисертаційна робота Зеленянської Н.М.

Відгук офіційного опонента Балабак А.Ф.

Відгук офіційного опонента Хреновськов Е.І.

Відгук офіційного опонента Дерендовскої А. І.

Автореферат Артюх М.М.

Автореферат Нікульча Є.В.

Автореферат Шматковської К.А.

Дисертаційна робота Шматковської К.А.

Відгук офіційного опонента Любка О.С.

Відгук офіційного опонента Хреновськов Е. І.

Дисертаційна робота Артюх М. М.

Відгут офіційного опонента Хреновськов Е. І.

Відгук офіційного опонента Теслюк Н. І.

Дисертаційна робота Нікульчі Е. В.

Відгук офіційного опонтета Хреновськов Е. І.

Відгук офіційного опонета Ласкавий В. Н.