Specialized Academic Council К.41.374.01
National Scientific Centre «V.Ye. Tairov Institute of Viticulture and Winemaking» NAAS of Ukraine

О работе спецсовета ННЦ «Институт виноградарства и виноделия им. В.Е. Таирова» НААН Украины

Приказом ВАК Украины от 19 октября 2004 г. № 608 в ННЦ «ИВиВ им. В.Е. Таирова» организован специализированный совет Д.41.374.01, который является правомочным до 10 февраля 2012 г. и которому дано право принимать к защите и проводить защиту докторских и кандидатских диссертаций по специальности 06.01.08 – виноградарство.

За время работы на заседаниях специализированного совета проведены защиты диссертаций и утверждены в ученых степенях 13 человек, в т.ч. защищены 1 докторская и 12 кандидатских диссертаций. Все диссертации написаны на украинском языке.

У ННЦ «Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова» створена Спеціалізована вчена рада К 41.374.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.08. «Виноградарство» строком на два роки (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України10.10.2013. № 1411).

Склад спеціалізованої вченої ради

ПІБ Посада, вчений ступінь, вчене звання
1. Власов Вячеслав Всеволодович академік НААН України, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, директор ННЦ «Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова» НААН, начальник відділу екології винограду, Лауреат Державної премії України в галузі науки и техніки, голова Вченої ради
2. Мулюкіна Ніна Анатоліївна доктор сільськогосподарських наук старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи ННЦ «Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова» НААН, начальника відділу молекулярної генетики та фітопатології, заступник голови Вченої ради
3. Подуст Наталя Василівна кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник ННЦ «Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова» НААН, секретар Вченої ради
5. Зеленянська Наталя Миколаївна кандидат сільськогосподарських наук,старший науковий співробітник, начальник відділу ННЦ «Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова» НААН
6. Ковальова Ірина Анатоліївна кандидат сільськогосподарських наук, начальник відділу ННЦ «Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова» НААН
7. Луканін Олександр Сергійович член-кореспондент НААН, доктор технічних наук, професор, завідувач лабораторії Інституту агроекології та природокористування НААН
8. Ляшенко Галина Віталіївна доктор географічних наук, доцент, завідувач лабораторії ННЦ «Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова» НААН
9. Мельник Елла Борисівна кандидат сільськогосподарських наук старший науковий співробітник ННЦ «Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова» НААН
10. Михайлюк Віктор Іванович доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри Одеського державного аграрного університету Міністерства аграрної політики і продовольства України
11. Ткаченко Оксана Борисівна доктор технічних наук, доцент, декан Одеської національної академії харчових технологій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
14. Шевченко Іван Васильович доктор сільськогосподарських наук, професор, головний науковий співробітник ННЦ «Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова» НААН