Scientific support, consultations
National Scientific Centre «V.Ye. Tairov Institute of Viticulture and Winemaking» NAAS of Ukraine

Consulting services for the sustainable development of the grape and wine industry

The Department of Viticulture, the Department of Grape Ecology, the Laboratory of Genetic Resources of Grapes, the Laboratory of Virology and Microbiology offer the following types of services to viticulture and winemaking enterprises:

  • services on creation of regional System of Geographical Indications for wines and grapes;
  • definition of a network of the enterprises for manufacture of wines of the controlled names on an origin (KNP);
  • conducting the Cadastre of vineyards.


з/п

Name of services Unit of measurement Cost, UAH (including VAT)
1. Feasibility study (feasibility study) for the creation of vineyards feasibility study 16 666,67
2. Agrometeorological monitoring of the condition of vineyards month 5 833,33
3. Identification of economic entities in the Odessa region that are potentially promising for the production of wines of controlled designations of origin (CNP) or with a geographical indication of origin гhousehold 2 692,30
4. Maintenance of the cadastre of vineyards of Odessa region ha 1 776,00

For research issues, please contact:

Bulaeva Yulia Yuryivna phone: +38 (066) 453-64-32 e-mail: iviv_nnc@ukr.net
Buzovska Maryna Borysivna phone: +38 (067) 346-00-95 e-mail: iviv_nnc@ukr.net

Консультаційні послуги з агротехніки винограду

Лабораторія агротехніки відділу виноградарства пропонує виноградарським та виноробним підприємствам такі види послуг:

  • розрахунок норми навантаження кущів вічками під час зимового обрізування для отримання запланованого врожаю;
  • розробка рекомендацій та проведення майстер-класів з раціональної агротехніки винограду.


з/п

Назва послуг Одиниця виміру Кошторисна вартість, гривень (з ПДВ)
1. Визначення вмісту вуглеводів (крохмалю та цукрів) в однорічних пагонах зразок 950
2. Визначення ембріональної плодоносності бруньок винограду зразок 800
3. Визначення зимових пошкоджень вічок та пагонів зразок 350

З питань проведення досліджень звертайтесь:

Олефір Олексій Васильович телефон: +38 (048) 740-36-76 e-mail: iviv_nnc@ukr.net

Консультаційні послуги з агрохімічного обстеження ґрунту

Лабораторія агрохімії відділу виноградарства пропонує виноградарським та виноробним підприємствам такі види послуг:

  • агрохімічні вишукування земельних ділянок під закладання виноградних насаджень;
  • розрахунок норм добрив на запланований врожай винограду;
  • розробка рекомендацій щодо застосування позакореневого підживлення винограду комплексними добривами;
  • визначення фізико-хімічних показників ґрунту.


з/п

Назва послуг Одиниця виміру Кошторисна вартість, гривень (з ПДВ)
1. Водневий показник (pH) водної витяжки зразок 11,72
2. Вміст карбонатів у водній витяжці, ммоль/100 г ґрунту зразок 15,60
3. Вміст бікарбонатів у водній витяжці, ммоль/100 г ґрунту зразок 23,40
4. Вміст хлоридів у водній витяжці, ммоль/100 г ґрунту зразок 31,20
5. Вміст сульфатів у водній витяжці, ммоль/100 г ґрунту зразок 29,34
6. Вміст кальцію у водній витяжці, ммоль/100 г ґрунту зразок 26,82
7. Вміст магнію у водній витяжці, ммоль/100 г ґрунту зразок 26,82
8. Вміст натрію у водній витяжці, ммоль/100 г ґрунту зразок 23,40
9. Вміст калію у водній витяжці, ммоль/100 г ґрунту зразок 23,40
10. Вміст обмінного натрію, ммоль/100 г ґрунту зразок 31,36
11. Вміст обмінного кальцію, ммоль/100 г ґрунту зразок 34,32
12. Вміст обмінного магнію, ммоль/100 г ґрунту зразок 34,32
13. Масова частка гідролізованого азоту (N), мг/кг ґрунту зразок 46,80
14. Масова частка рухомих сполук фосфору (Р2О5), мг/кг ґрунту зразок 44,76

З питань проведення досліджень звертайтесь:

Сівак Наталія Олександрівна телефон: +38 (048) 740-36-76 e-mail: iviv_nnc@ukr.net

Консультаційні послуги з  розсадництва, розмноження та біотехнології винограду

Відділ розсадництва, розмноження та біотехнології винограду пропонує виноградарським та виноробним підприємствам такі види послуг:

  • розмноження винограду.


з/п

Назва послуг Одиниця виміру Кошторисна вартість, гривень (з ПДВ)
1. Вирощування на замовлення щеплених саджанців винограду високих селекційних категорій, у т.ч. нових сортів та клонів послуга на договірній основі
2. Кваліфіковані консультації з технології виробництва щеплених саджанців винограду послуга 500
3. Кваліфіковані консультації з впровадження нових прийомів зберігання лози та саджанців винограду в осінньо-зимовий період послуга 300
4. Випробування різних груп біологічно активних препаратів та виявлення найбільш ефективних для виноградарства і виноградного розсадництва послуга на договірній основі
5. Консультації із застосування біологічно активних препаратів:
– на технологічних етапах виробництва садивного матеріалу винограду (норми, концентрації, строки обробок)
– для покращення продуктивності і якості винограду столових та технічних сортів винограду
послуга 200-500
6. Визначення якості і стану лози та вічок пагонів винограду після перезимівлі послуга 400/сорт
7. Консультації щодо обладнання лабораторних приміщень, культуральних боксів та навчання фахівців з напрямку культивування винограду in vitro послуга 1500
8. Вирощування на замовлення цінних сортів, клонів винограду та декоративних рослин в культурі тканин і органів in vitro послуга на договірній основі
9. Створення та підтримка в культурі тканин і органів in vitro повільно зростаючої колекції цінних сортів та клонів винограду для довготривалого зберігання послуга на договірній основі
10. Проведення експрес-діагностики стійкості винограду до стресових факторів зовнішнього середовища в умовах культури тканин і органів in vitro послуга на договірній основі

З питань проведення досліджень звертайтесь:

Зеленянська Наталя Миколаївна телефон: +38 (097) 324-80-43 e-mail: iviv_nnc@ukr.net

Відділ наукових досліджень з питань

інтелектуальної власності та маркетингу інновацій

Науковий супровід, консультації: Науково-технічні дослідження

№ з/п Вид послуг Вартість, грн.
1 2 3
1. Укладання ліцензійних договорів на сорти винограду селекції ННЦ “ІВіВ ім. В.Є. Таїрова» та сорти, які інститут підтримує 200 грн./ договір
2. Екскурсійно-дегустаційне обслуговування

100,00 з 1 особи

3. Обслуговування конференцій, науково-практичних семінарів (інформаційне обслуговування, інтернет обслуговування, мультимедійне обслуговування, звукопосилення, звукозапис, відеозапис, організація coffe-break та ін. послуги) За домовленністю сторін в залежності від переліку замовлених послуг
4. Друкарські послуги (копіювання готових макетів) Формат А3

до 100 арк. — 25 коп/арк.

до 500 арк. — 22 коп/арк.

до 1000 арк. — 20 коп/арк.

5. Ламінування За домовленністю
6. Палітурка (клейова) За домовленністю
7. Ксерокопіювання 1,00 грн. / стор.
8. Сканування 2,00 грн. / стор.

Контактні телефони:

Лабораторія захисту рослин

Науковий супровід, консультації: Захист рослин

№ з/п Вид послуг Терміни виконання Вартість, грн.
1 2 3 4
1. Проведення обстежень фітосанітарного стану виноградних насаджень (грунтові розкопки, візуальне обстеження кори штамба, крони куща) Однократне обстеження 1000 грн./га
2. Лабораторне дослідження багаторічної деревини для визначення причин гноблення і загибелі рослин методом мікробіологічних посівів 5-10 днів

250 грн./ 1 зразок

3. Лабораторне дослідження однорічної лози і листя для визначення причин гноблення і загибелі рослин методом вологої камери 3-4 дні 200 грн./ 1 зразок
4. Визначення шкідників і хвороб садивного матеріалу 5-7 днів 250 грн./ 1 зразок
5. Складання висновків про фітосанітарний стан виноградників на підставі обстеження насаджень 3 дні 3000 грн.
6. Розробка системи захисних заходів виноградних насаджень від шкідників і хвороб з урахуванням високоефективних препаратів сучасного сортименту 3 дні 10 000 грн.

Науковий супровід розробленої системи проводиться на основі Договору з урахуванням зазначених послуг та кількості гектарів в господарстві.

Транспортні та витрати на відрядження – за рахунок замовника.                   

Контактний телефон:,

зав. лабораторією, к. с.-г. н. 

Відділ механізації

виноградарства та розсадництва

Науковий супровід, консультації: Відділ механізації виноградарства та питомниководства

1. Здійснює розробку машин та знарядь для механізації робіт при вирощуванні винограду та виробництві щеплених саджанців спільно із ВАТ «Завод Полігон».

2. Впроваджує власні розробки у виробництво та забезпечує сервісне обслуговування цієї техніки.

3. Робить капітальний ремонт гідроапаратури культиваторів-розпушувачів для міжкущового обробітку виноградників.

4. Виготовляє омегоподібні ножі та протирізи зі збільшеним робочим ресурсом до щеплювальних машинок.

5. Консультує з питань, пов’язаних з машинами та обладнанням для вирощування винограду та виробництва саджанців.

6. Надає допомогу виноградарям-аматорам та фермерам у виготовленні ручного інструменту для щеплення винограду, плодових та декоративних культур, а також за прямими договорами розробляє та виготовляє інші пристосування.

Усі види виконуваних робіт оплачуються за взаємно узгодженими цінами

Для отримання більш повної інформації звертатись за телефонами:

Контактний телефон: 8 048-769-05-38,

Завідувач відділу механізації, к.т.н., доцент Андрій Олексійович Кувшинов

Отдел селекции, генетики, ампелографии

и лабораторией клоновой селекции

Науковий супровід, консультації: Відділ селекції, генетики, ампелографії і лабораторія клонової селекції

№ з/п Вид послуг Вартість, грн.
1 2 3
1. Рекомендации и подбор сортимента винограда для закладки насаждений сортов разного направления использования в виноградарских хозяйствах разных форм собственности 200-1000
2. Подбор столовых сортов по срокам созревания для создания продолжительного (до 4-6 месяцев) конвейера производства и потребления свежего винограда 200-500
3. Консультации по вопросам технологии производства посадочного материала высоких селекционных категорий и оригинального посадочного материала 500-2000
4. Методические рекомендации и помощь селекционерам-любителям по технологии селекции винограда, комплексной оценки полученных гибридных форм и оформление документов для представления в Государственную комиссию Украины по испытанию и охране сортов растений 300-500
5. Идентификация сортов на основе ампелографического описания и методов молекулярно-генетического анализа 500 / один образец
6. Проведение семинаров, лекториев по сортименту винограда, общим вопросам селекции и генетики винограда 500-4000
7. Проведение ознакомительных дегустаций перспективных столовых сортов по срокам созревания от 100 /с человека
8. Апробация сортов на насаждениях разного возраста 300-5000
9. Консультации по ремонту и закладке насаждений сортовым материалом методом зелёной прививки 300-1000
10. Реализация исходного посадочного материала новых столовых и технических сортов и перспективных форм винограда от 15-до 50 грн. за саженец
11. Научное сопровождение производства винограда на договорной основе

Контактный телефон: 098 943 94 25                                                           

Нач. отдела селекции, генетики,

ампелографии и лаборатории клоновой селекции,

д.с.-х.н. Ирина Анатольевна Ковалёва

Відділ екології винограду

Науковий супровід, консультації: Екологія винограду

1. Оцінка сприятливості екологічних умов території стосовно різних сортів винограду.

 

2. Оцінка екологічних умов території з метою виділення масивів виробництва якісної сировини для вин контрольованих найменувань за походженням.

 

3. Складання екологічних паспортів виноградників.

 

4. Складання рекомендацій щодо розміщення виноградних насаджень в оптимальних умовах з детальним урахуванням характеристик рельєфу, ґрунтового покриву та мікроклімату.

 

5. Розробка ампелоекологічних карт рельєфу, ґрунтового покриву та мікроклімату з застосуванням сучасних ГІС-технологій.

 

6. Розробка проектів закладання виноградних насаджень з урахуванням ампелоекологічних умов.

 

Комплекс наукових робіт у поєднанні з використанням сучасних агротехнологічних прийомів та методів захисту рослин дозволять підвищити якість продукції, збільшити обсяги виробництва, розширити ринки збуту та сприятиме процвітанню вашого господарства!

Вам допоможуть кваліфіковані спеціалісти відділу екології винограду. Запрошуємо до співробітництва.
Усі види виконуваних робіт оплачуються за взаємно узгодженими цінами.

Звертайтесь за телефонами:

Булаєва Юлія Юріївна +38 (066) 45-36-432
Бузовська Марина Борисівна +38 (067) 34-600-95