Laboratory of Virology and Microbiology
National Scientific Centre «V.Ye. Tairov Institute of Viticulture and Winemaking» NAAS of Ukraine

Кадровий склад :

 • Конуп Людмила Олександрівна, завідувач лабораторією, доктор біологічних наук, лауреат державної премії і галузі науки і техніки України;
 • Чистякова Віолетта Леонидівна, старший науковий співробітник
 • Конуп Анастасія Ігорівна, науковий співробітник;
 • Ніколаєва Наталія Іванівна, молодший науковий співробітник;
 • Колесник Наталія Олександрівна, лаборант

Мета створення лабораторії, основні досягнення:

Через вірусні і бактеріальні хвороби винограду великих збитків зазнають усі регіони з розвинутим виноградарством, в тому числі – південь України. Відомо, що виноградарство світу кожен рік втрачає приблизно 10 % врожаю від ураження вірусними хворобами, 15 % від ураження збудником бактеріального раку винограду і 45 % від ураження фітоплазмовою інфекцією.

Тестування винограду в лабораторних умовах дуже важливе, тому, що дозволяє уникнути розповсюдження хвороб на нові виноградники. За останні роки виявлення вірусних хвороб винограду супроводжувалось трудомісткими і повільними за строками біологічними тестами. Сьогодні більшість  небезпечних вірусних хвороб винограду можна виявити швидкими лабораторними тестами. В деяких випадках при захворюванні винограду проявляються характерні симптоми, які можна легко ідентифікувати в польових умовах, однак найчастіше зустрічаються симптоми, які можуть бути викликані рядом причин, у тому числі і фізіологічні відхилення. Останнім часом на виноградниках України проявилася дуже небезпечна хвороба, що викликається фітоплазмою.

Візуальний фітосанітарний контроль не дозволяє розпізнати кущі з латентною інфекцією і запобігти заготовленню з них лози для вегетативного розмноження рослин. Необхідною постає діагностика за допомогою сучасних швидких серологічних та молекулярно – генетичних методів аналізу. Метод полімеразної ланцюгової реакції дозволяє у швидкі строки визначити наявність пухлиноутворюючих бактерій в лозі, корінні винограду, ґрунті, інфікованість кущів винограду фітопатогенними вірусами і ідентифікувати фіто плазмову інфекцію Діагностика цих небезпечних хвороб є важливою задачею для запобігання їх розповсюдження. Наші дослідження спрямовані на розробку швидких і надійних методів діагностики цих хвороб.

Лабораторія отримала атестат акредитації, виданий  Національним агентством з акредитації України (НААУ, м. Київ), що свідчить про компетентність лабораторії на проведення випробувань відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 (ISO/IEC 17025:2005) в сфері: збудників вірусних, фітоплазмових хвороб і збудника бактеріального раку винограду та випробування харчової продукції, рослинної сировини та продуктів громадського харчування, рослинної сировини на вміст ГМО.

Співробітниками лабораторії було розроблено комплекс серологічних і молекулярно-біологічних методів виявлення збудника бактеріального раку винограду, вірусних і фітоплазмових хвороб винограду. Лабораторія вірусології і мікробіології  ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова» має новітнє обладнання для проведення випробувань молекулярно-біологічними методами ПЛР, а також ПЛР у реальному часі. Наукові та прикладні розробки лабораторії застосовуються в 7 базових розсадниках 5 областей України. Візуальною санітарною селекцією охоплено понад 500 га стандартних та 150 базових маточників

Сучасні наукові дослідження

 • Розробка методів та методології контролю виробництва сертифікованого садивного матеріалу винограду:
 • Мікробіологічне виділення збудників бактеріального раку, бактеріального некрозу
 • Визначення і ідентифікація збудників бактеріальних хвороб винограду: збудника бактеріального раку, збудника бактеріального некрозу методом ПЛР з електрофоретичною детекцією та у реальному часі;
 • Виявлення та ідентифікація фітоплазмових хвороб винограду: почорніння деревини винограду та золотистого пожовтіння листя винограду методом ПЛР з електрофоретичною детекцією та у реальному часі;
 • Діагностика вірусних хвороб винограду (вірус коротковузля, мармуровості, скручування листя винограду, вірусу А и В винограду) методом ПЛР та ІФА.
 • Кількісне визначення і ідентифікація ГМ-ліній сої, кукурудзи у реальному часі.
 • Визначення генетично-модифікаваних організмів у харчовій продукції, продовольчій сировині, продукції громадського харчування.
 • Визначення глютену та інших алергенів в продуктах харчування

Основні напрями наукових досліджень

 • фіто санітарне обстеження виноградних господарств  території півдня України;
 • розробка і оптимізація серологічних і молекулярно-біологічних методів, у тому числі ПЛР- діагностика вірусних, бактеріальних, фітоплазмових і грибкових патогенів винограду;
 • застосування комплексу методів діагностики вірусних, бактеріальних, фіто- плазмових і грибкових хвороб при отриманні вихідного клонового, базового і сертифікованого садивного матеріалу винограду;
 • виявлення бактерій-антагоністів збудника бактеріального раку винограду.

Пропозиції виробництву:

 1. Контроль садивного матеріалу (саджанців) вітчизняного та імпортного виробництва на приховану інфекцію вірусних, бактеріальних і фітоплазмових хвороб винограду. Контроль за ввезенням імпортного садивного матеріалу винограду на наявність вірусних, фітоплазмових хвороб і бактеріального раку винограду.
 2. Моніторинг санітарного стану всіх виноградників України: складання повної інформації про процентний вміст, на даний час, вірусних, бактеріальних і фітоплазмових хвороб на виноградниках.
 3. Визначення генетично модифікованих організмів (ГМО) в продуктах громадського харчування і продовольчій сировині.
 4. Кількісний відсоток ГМО
 5. Визначення ГМО ліній сої і кукурудзи.
 6. Визначення глютену та інших алергенів в продуктах громадського харчування і продовольчій сировині.
 7. Виробництво бактерій-антагоністів, як профілактика бактеріального раку винограду.

Перелік публікацій співробітників лабораторії:

 1. Milkus B., Konup L. The production of grapevine certified planting material in Ukraine//16th IC VG Meeting: Abstracts, France, 12-17th September, 2009. – Paris.- 2009. – P.164.
 2. Мулюкіна Н.А., Конуп А.І., Конуп Л.О., Чистякова В.Л., Щербина А.В. Виявлення вірусних хвороб винограду для отримання сертифікованого садивного матеріалу//Всеукраїнська конференція «Фітосанітарна безпека та біоекологія застосування пестицидів, Чернівці, вересень 2010 р.
 3. Конуп Л.О., Мулюкіна Н.А., Конуп А.І., Чистякова В.Л., Щербина А.В. Фітосанітарний стан виноградних насаджень півдня України//VIМіжнародна науково-практична конференція «Сучасна біотехнологія сільськогосподарських рослин і біобезпека» (Геном рослин VI, Одеса, 7-10 вересня 2010 р., с. 21
 4. Л.О Конуп, Н.А. МулюкІна, В.Л. Чистякова, А.В. Щербина. ВИКОРИСТАННЯ ШТАМІВ АНТАГОНІСТІВ АГРОБАКТЕРІЙ ЩОДО ЗАХИСТУ ВИНОГРАДУ ВІД ЗБУДНИКА БАКТЕРИАЛЬНОГО РАКУ// У Збірнику «Виноградарство і виноробство» – 2010. – 47. – с. 84-89.
 5. Конуп Л.О. ВИЯВЛЕННЯ ЗБУДНИКІВ ПОЧОРНІННЯ ДЕРЕВИНИ І БАКТЕРІАЛЬНОГО РАКУ ВИНОГРАДУ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ//Наукові доповіді НУБіП України”, 2011 серпень — № 5 (27)
 6. Конуп Л.О. ПОЧОРНІННЯ ДЕРЕВИНИ ВИНОГРАДУ І ЙОГО ПОШИРЕННЯ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ//Наукові доповіді НУБіП України”, 2011 квітень — № 2 (24)
 7. Чистякова В.Л., Щербина А.В., Конуп Л.О., Конуп А.І. Виявлення вірусних, бактеріальних і фітоплазмових хвороб на столових сортах винограду//Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і спеціалістів «Іноваційні технології в розвитку столового виноградарства», 30 серпня 2011 р., м. Одеса, с.109-112
 8. Конуп Л. О., Щербина А. В., Чистякова В. Л., Конуп А. І. Вірусні, бактеріальні і фітоплазмові хвороби винограду на півдні України //Виноградарство і виноробство: міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Одеса: ННЦ „ІВіВ ім. В.Є. Таїрова”, 2011. – Вип. 48. –  с.92-96
 9. Конуп Л. О., Варварчук І. П., Чистякова В. Л., Щербина А. В.  Діагностика   еутипіозу винограду методом ПЛР// Виноградарство і виноробство: міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Одеса: ННЦ „ІВіВ ім. В.Є. Таїрова”, 2011. – Вип. 48. –  с. 89-92.
 10.  В.Л. Чистякова, Л.О. Конуп, А.І. Конуп. Ідентифікація вірусних і фіто плазмових хвороб винограду методами ПЛР і ІФА//Виноградарство і виноробство: міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Одеса: ННЦ „ІВіВ ім. В.Є. Таїрова”, листопад 2012. – Вип. 49. –  до друку.
 11. Власов В.В., Мулюкина Н.А. Конуп Л.А. Методические рекомендации по профилактике бактериального рака винограда. Из-во ННЦ «ИВиВ им. В.Е. Таирова». – 2012. – 11 с.
 12. A. Konup, L. Konup, B. Milkus. Grapevine virus diseases testing in the seedlings introduced to Ukraine//Proc. 17th ICVG Meeting (Davis, California, USA, 7-11 October 2012).-Davis, 2012.
 13. V. Vlasov. L. Konup, V. Chistyakova, A. Konup. Iidentification  of causes of diseases of grapes by Elisa and PCR//Proc. 17th ICVG Meeting (Davis, California, USA, 7-11 October 2012).-Davis, 2012.
 14. А.И. Конуп, Б.Н. Милкус, Л.А. Конуп. Выявление вирусов винограда для производства сертифицированного посадочного материала в Украине//II Всероссийская конференция “Современные проблемы иммунитета растений к вредным организмам”(Санкт-Петербург, 23-26 октября 2012 г.): Тез. Доклада – Санкт-Петербург:  ВИЗР, 2012.
 15. Методичні рекомендації щодо профілактики фітоплазмових хвороб винограду. /Власов В.В., Конуп Л.О., Чистякова В.Л., Конуп А.І., Ніколаєва Н.І. /Вид-во ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова». – 2013. – 20 с.
 16. Методичні рекомендації щодо профілактики фітоплазмових хвороб винограду/В.В. Власов, Л.О. Конуп, В.Л. Чистякова, А.І. Конуп, Н.І. Ніколаєва – Одеса, ННЦ ІВіВ ім. В.Є. Таїрова, 2013. – 20 с.
 17. Власов В.В., Конуп Л.О., Чистякова В.Л, Конуп А.І. ВИЯВЛЕННЯ ВІРУСНИХ, БАКТЕРІАЛЬНИХ І ФІТОПЛАЗМОВИХ ХВОРОБ ВИНОГРАДУ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ//Матеріали конференції «Актуальные вопросы в современной науке» Aktualne problemy w współczesnej nauki. (28.06.2013 – 30.06.2013 ) – Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2013. – 148 str., секція біологія.- 28-30 червня 2013 року, Варшава, Польща. – с.6-8.
 18. O. Timina, O. Timin, Z. Vasieva, L. Konup, V. Chistyakova, V. Varavay. Monitoring of the stolbur wilting disease on the vegetable pepper in the transmistrian region.//Conference in Italy, August, 2013.
 19. Конуп А.І. Вірусні хвороби винограду на півдні України//Біоресурси і природокористування.- 2013.- Т 5.- №3-4.- С. 79-84.
 20.  Л.О. Конуп, В.Л. Чистякова, А.І. Конуп, Н.І. Ніколаєва. ВИЯВЛЕННЯ ЛАТЕНТНОЇ ФОРМИ ЗБУДНИКА БАКТЕРІАЛЬНОГО РАКУ В ДЕЯКИХ СОРТАХ ВИНОГРАДНИХ РОСЛИН//Виноградарство і виноробство.- 2013.- Вип. 50.
 21. Ю.Е. Клечковський, Л.О. Кульмінська, Л.О. Конуп. Почорніння деревини винограду//Карантин і захист рослин.- 2013.- №3 (200). – С.6-9.
 22. Л.А. Кульминская, Л.А. Конуп. Выявление и идентификация бактериального увядания винограда//Фитосанитарная безопасность и контроль сельскохозяйственной продукции. Инф.бюл.-2013.- №44.-С. 163-168.
 23. Ю.Е. Клечковський, Л.О. Кульмінська, Л.О. Конуп. Почорніння деревини винограду небезпечна хвороба на виноградинках.//Аграрник. 2013 до друку.
 24. Ю. Е. Клечковський, Л.А. Кульминская, Л.А. Конуп.Фитоплазменное заболевание винограда в Украине.//Вестник АПК. 2013 до друку.
 25. Alla Tereshchenkoa, Viktoriia Fedorenkoa, Valentyn Smyntyna, Igor Konup, Anastasiya Konup, Martin Eriksson, Rositsa Yakimova, Arunas Ramanavicius, Sebastien Balme, Mikhael Bechelan. ZnO films formed by atomic layer deposition as an optical biosensor platform for the detection of Grapevine virus A-type proteins//Biosensors and Bioelectronics 92 (2017) 763–769. (Scopus).
 26. Конуп Л.О., Чистякова В.Л., Конуп А.І., Ніколаєва Н.І. Сучасний метод діагностики збудника бактеріального раку винограду. // Твариництво і ветеринарія.- до друку.
 27. Vlasov V., Konup L, Muljukina N., Konup A., Chistyakova V., Geretsky R. Sanitary certification in the production of qualities planting material of vinograd:  European experience and  Ukrainian realities //Матеріали міжнародної конференції “Viticulture and wine-making in European Countries – historical aspectsand prospects”, October 25-26-27,2017, Tbilisi, Georgia.
 28. L. Konup, V. Chistyakova, A. Konup, N. Nikolaeva. Viruses, bacterial and phytoplasmas diseases of grapes  in south of Ukraine // У Збірнику «Виноградарство і виноробство» – 2017 – до друку
 29. Alla Tereshchenkoa,, Viktoriia Fedorenkoa, Valentyn Smyntynaa, Anastasia Konup, Igor Konup, Martin Erikssone, Rositsa Yakimovae, Arunas Ramanaviciusf, Sebastien Balmeb, Mikhael Bechelany. ZnO films formed by atomic layer deposition as an optical biosensor platform for the detection of Grapevine virus A-type proteins// Biosensors and Bioelectronics. – 92 (2017) Р. 763–769
 30. A. Tereshchenko , V. Fedorenko, V. Smyntyna, A. Konup,  I. Konup, M. Eriksson,  R. Yakimova, S. Balme, M. Bechelany, A. Ramanavicius. Towards Immunosensor for the Determination of GVAAntigen Based on Photoluminescence of ZnO Films //2nd International Conference “Biophotonics – Riga 2017”, 27-29 August 2017, Riga, Latvia
 31. Vyacheslav Vlasov, Anastasia Konup, Lyudmila Konup*, Violetta Chistyakova, Natalia Nikolaevaю Identification and detection of  Grapevine  leafroll  associated  virus  and Grapevine  fanleaf  virus in the process of production of certified planting of grapes  in the south of Ukraine // 19th Conference ICVG, 2018, 9-12 April, Santiago, Chile  – до друку.

 

Лабораторія відкрита для співробітництва з виробниками харчової промисловості.

За додатковою інформацією звертатися

зав. лаб. вірусології і мікробіології Конуп Людмила Олександрівна, кандидат біологічних наук:

тел. +38(048)7403645; +38(096)4818635

E-mail: lkmicrobiol@ukr.net

Історія лабораторії

Руководитель лаборатории: Конуп Людмила Александровна – кандидат биологических наук.

 

Лаборатория вирусологии и микробиологии ННЦ «Институт виноградарства и виноделия им. В.Е. Таирова», аккредитована Национальным агентством по аккредитации Украины на компетентность в соответствии с требованиями ДСТУ ISO / IEC 17025:2006 (ISO / IEC 17025:2006): обнаружение генетически модифицированных организмов в пищевой продукции и продовольственном сырье, продукции общественного питания, выявление возбудителей вирусных болезней винограда, возбудителей бактериального рака винограда и фито плазменной инфекции винограда. Аттестат аккредитации № 2Т 1008. Аттестована Государственным комитетом Украины по вопросам технического регулирования и потребительской политики, Государственным предприятием «Одесский региональный центр стандартизации, метрологии и сертификации.» Свидетельство об аттестации № РО-423/2014Лаборатория состоит из 5 научных сотрудников, из них – два кандидата биологических наук, научного сотрудника, младшего научного сотрудника и одного лаборанта.Лаборатория проводит диагностические работы по выявлению возбудителей бактериального рака винограда, вирусных и фитоплазмових болезней винограда.

Лаборатория проводит количественное определение генетически модифицированных источников (ГМИ) растительного происхождения в продуктах питания. Диагностика направлена на выявление регуляторной последовательности промотора 35S из вируса мозаики цветной капусты. Методы выявления ГМИ состоят из следующих этапов: выделение ДНК из пищевого продукта, проведения амплификации с детекцией в режиме реального времени (RT-PLR) с использованием специального оборудования, проведение анализа результатов амплификации, расчет процентного содержания генетически модифицированных источников и оформление результатов в документах.Сотрудниками лаборатории был разработан комплекс серологических и молекулярно-биологических методов выявления возбудителя бактериального рака винограда, вирусных и фитоплазмових болезней винограда. Лаборатория имеет современное оборудование для проведения серологической и ПЦР-диагностики вирусных и бактериальных патогенов винограда. Научные и прикладные разработки лаборатории применяются в 7 базовых питомниках 5 областей Украины.

Визуальной санитарной селекцией охвачено более 500 га стандартных и 150 базовых маточников.Лаборатоия основана в 1985 году д.б.н., профессор Милкус Б.Н.

VIROLOGY AND MICROBIOLOGY

 

Main research areas:

–              development the methods and methodology of sanitary monitoring in the process of certified grape planting material production;

–              microbiological isolation of grape phitoplasma pathogens;

–              identification the bacterial diseases causal agents of grape: crown gall disease, bacterial necrosis with real-time PCR;

–              identification the bacterial diseases causal agents of grapes: bois noire and flavescence doree by real-time PCR;

–              diagnosis of grape virus diseases (GFLV, GFkV, GLRaV-1, GLRaV-3, GVA, GVB) by PCR and ELISA methods;

–              quantification and identification the GM-lines of soy, maize in real time;

–              identification the GM-organisms in food products, food raw materials, production catering.

 

Major achievements:

Methods:

–              microbiological isolation of causal agents of grapevine crown gall disease, bacterial necrosis and eutipa dieback;

–              ELISA detection of grapevine viruses and bacterial necrosis causal agent;

– PCR detection of grapevine viruses, causal agents of crown gall, phytoplasma and fungal diseases;

–              multiplex real-time RT-PCR to detect several pathogens simultaneously

 

Developed:

–              the method of phytoplasma disease (bois noire) causal agents detection by real-time PCR has been developed;

–              the method of grape viruses identification by multiplex real-time RT-PCR has been developed.

 

Offers to production:

–              diagnosis of latent viral, bacterial and phytoplasma infection on grapes;

–              cultivation of bacteria-antagonists to prevent the spread of crown gall pathogen;

–              detection the GMO in food products and food raw materials, production catering.

 

For details:

e-mail: ikmicrobiol@ukr.net

тel.: +38(048) 740-38-45, +38(096) 48-18-635

Konup Lyudmila, Head of Laboratory of Virology and Microbiology, Ph.D., Laureate of the State Prize of Ukraine in Science and Technology