Competitions to fill vacancies
National Scientific Centre «V.Ye. Tairov Institute of Viticulture and Winemaking» NAAS of Ukraine

Національна академія аграрних наук України оголошує конкурс на зайняття посади директора Національного наукового центру «Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є.Таїрова» (65496, Одеська обл., Овідіопольський район, селище міського типу Таїрове, вул. 40-річчя Перемоги, 27).

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють державною мовою, мають науковий ступінь доктора наук або доктора філософії (кандидата наук), стаж роботи на посадах наукових працівників та (або) науково-педагогічних працівників не менше 10 років, зокрема досвід роботи на керівних посадах не менше 5-ти років, та є фахівцями з основного напряму діяльності цієї наукової установи.
Строк подання заяв – два місяці з дня опублікування оголошення Академією.
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають наступні документи:
– заяву про участь у конкурсі на ім’я Президента НААН, в якій зазначається інформація про застосування або незастосування до претендента обмежень, встановлених частиною третьою статті 9 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»;
– особовий листок з обліку кадрів з фотографією (розміром 3х4 см);
– автобіографію;
– копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання;
– довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 39, ст. 1656);
– довідку про наявність або відсутність судимості;
– інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;
– копію паспорта, засвідчену претендентом;
– копію трудової книжки;
– письмову згоду на обробку персональних даних;
– декларацію як кандидата на посаду за минулий рік відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» (роздруковану з сайту НАЗК).
Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), мають бути засвідчені в установленому порядку (за місцем роботи претендента, засновником або нотаріально).
Відповідальність за недостовірність документів несе претендент.
У разі подання заяви та документів, передбачених цим пунктом, лише електронною поштою учасник конкурсного відбору до проведення виборів додатково подає підписану заяву та завірені копії документів. У разі не подання зазначених документів, претендент не допускається до участі у виборах.
Документи надсилати на адресу: м. Київ-10, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 9, Національна академія аграрних наук України, або vnka@naas.gov.ua.
У разі не подання повного пакету документів, претендент не допускається до участі у конкурсі.
Телефон для довідок: +38(044) 521-92-91.

(Це оголошення оприлюднено 17.01.2020 року на сторінці «Новини» цього сайту)

Доповнено: Для засобів масової інформації та громадськості! Порядок акредитації і спостереження у день виборів директора Національного наукового центру «Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є. Таїрова»

Доповнено: КОНКУРСНІ ПРОПОЗИЦІЇ кандидатів на посаду директора Національного наукового центру «Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є. Таїрова»

Доповнено: Анонс. Конкурсний відбір на посаду директора ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова»