Department of viticulture
National Scientific Centre «V.Ye. Tairov Institute of Viticulture and Winemaking» NAAS of Ukraine

Кадровий склад відділу

Штирбу Андрій Васильович – завідувач відділу виноградарства, доктор філософії з біології.

 

Олефір Олексій Васильович – в.о. завідувача лабораторії агротехніки, к.с-г.н.

Кобетова Гульнара Бійболатівна – лаборант лабораторії агротехніки.

 

Сівак Наталія Олександрівна – в.о. завідувача лабораторії агрохімії, к.с-г.н.

Кузьменко Артем Сергійович – старший науковий співробітник лабораторії агрохімії, к.с-г.н.

Кузьменко Євгенія Іллівна – старший науковий співробітник лабораторії агрохімії, к.с-г.н.

Басараб Людмила Іванівна – старший провідний фахівець лабораторії агрохімії.

 

Головний напрям досліджень:

Дослідження теоретичних та практичних питань культивування винограду, розроблення агротехнічних прийомів керування розвитком виноградної рослини з метою одержання стабільно високих урожаїв відповідної якості. Дослідження та розроблення спрямовані на підвищення ефективності галузі виноградарства, яка розв’язує завдання забезпечувати споживачів свіжим і сушеним виноградом, а виноробну й консервну промисловість – сировиною.

Перспективні дослідження:

 • обґрунтування організаційних і технологічних прийомів культивування винограду для суб’єктів малих виробництв виноградної продукції;
 • вивчення агробіологічних, технологічних та господарських властивостей і якості нових сортів винограду в умовах захищеного ґрунту на Поліссі;
 • оцінка ризиків едафічного хлорозу на виноградниках при дії посушливих умов.

Основні досягнення:

 • розроблено технологічні прийоми підвищення виходу і якості саджанців винограду;
 • теоретично обґрунтовано та розроблено нові засоби і системи ведення виноградних кущів стосовно природних умов вирощування;
 • оптимізовано елементи структурної організації виноградника для культури без зрошення в умовах семіаридної кліматичної зони;
 • удосконалено агроприйом застосування гібереліну в технології вирощування столових сортів винограду.

Пропозиції виробництву:

 • польові обстеження та агротехнічні вишукування для створення промислових виноградних насаджень;
 • складання проектно-кошторисної документації на створення виноградників;
 • консультаційні послуги з питань впровадження нових адаптивних ресурсоощадних, екологічних технологій вирощування винограду в господарствах різних форм власності, які забезпечують повну реалізацію його сортового потенціалу, одержання високоякісної продукції з урахуванням подальшого її використання.

Для довідок:

тел./факс +38(048) 740-36-76, e-mail: stirbu.a@gmail.com

Штірбу Андрій Васильович, зав. відділу виноградарства, доктор філософії з біології

TECHNOLOGY FOR GROWING GRAPES

Main research areas:

Scientific substantiation of bioadaptive technological methods of grape cultivation based on the optimization of a production plant process in ways of canopy management systems and applications of growth regulators on table grapes in conditions of the South of Ukraine.

Main achievements:

 • the canopy management systems with optimal functioning of leaf apparatus in vineyards with specific conditions of insolation;
 • the agrotechnical methods for improving the quality of table grape varieties with parthenocarpic and stenospermocarpic type of berry seedless.

Offer to production:

 • the canopy management systems and type of vine forming for vineyards;
 • the method of grapes growing for entities with small wines production;
 • the monitoring of wintering of plants, growth and development during vegetation for specification of parameters of technological methods depending on the vineyards;
 • the taxation of vineyards for wine production with protected designation of origin (PDO) and protected geographical indication (PGI), controlled name by origin;
 • advisory services on establishing the vineyard, their reconstruction and uprooting; and technologies of growing grapes.

For details:

 • e-mail: stirbu.a@gmail.com
 • tel.: +38(095) 04-46-701,
 • Stirbu Andrei, Head of Viticulture Department, Ph.D.