Areas of scientific activity
National Scientific Centre «V.Ye. Tairov Institute of Viticulture and Winemaking» NAAS of Ukraine
 1. Улучшение сортимента винограда методами интродукции, селекции, клонового и фитосанитарного отбора.
 2. Перевод виноградного питомниководства Украины на сертифицированную основу под научно-методическим руководством Центра клоновой селекции винограда.
 3. Разработка современных методов размножения клонов винограда с использованием культуры in vitro, закрытого грунта, искусственных субстратов, ростовых веществ, регулируемого микроклимата.
 4. Научно-обоснованное размещение и специализация виноградных регионов на основе агроэкологических и экономических исследований.
 5. Создание технологий выращивания винограда в отдельных экологических зонах для хозяйств разных форм собственности.
 6. Мониторинг фитосанитарной ситуации на виноградниках, разработка экологически безопасной технологии защиты насаждений от вредителей и болезней, современных методов диагностики вирусных и бактериальных заболеваний.
 7. Разработка новых видов винопродукции и марок вин, включая вина контролируемых наименований по происхождению.
 8. Создание нового поколения машин для механизации трудоемких операций в виноградарстве и питомниководстве.
 9. Разработка организационно-экономических мероприятий, направленных на усовершенствование форм хозяйствования и отношений собственности в виноградарско-винодельческой отрасли.
 10. Разработка научно-обоснованных проектов на закладку виноградников, маточников и виноградных школок.
 11. Экономическое, информационное и консультативное обеспечение специалистов виноградарско-винодельческой отрасли.
 12. Разработка методики трансфера инноваций и научного сопровождения в области виноградарства и виноделия.

Скачати буклет про ННЦ

Склад Вченої ради
Національного наукового центру «Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є. Таїрова» НААН України
ПІБ Посада, вчений ступінь, вчене звання
1. Власов Вячеслав Всеволодович радник при дирекції, доктор сільськогосподарських наук, академік НААН – голова Вченої ради
2. Мулюкіна Ніна Анатоліївна заступник директора з наукової роботи, доктор сільськогосподарських наук, член-кореспондент НААН – заступник голови Вченої ради
3. Булаєва Юлія Юріївна вчений секретар, кандидат сільськогосподарських наук – секретар Вченої ради
4. Зеленянська Наталя Миколаївна заступник директора з науково-інноваційної діяльності, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник
5. Ляшенко Галина Віталіївна головний науковий співробітник сектору агрокліматології відділу екології винограду, доктор географічних наук, професор
6. Артюх Микола Миколайович завідувач лабораторії фізіології винограду відділу розсадництва, розмноження та біотехнології винограду, кандидат сільськогосподарських наук
7. Баранець Людмила Олексіївна провідний науковий співробітник відділу фітопатології та захисту рослин, кандидат сільськогосподарських наук
8. Белоус Ірина Володимирівна старший науковий співробітник відділу наукових досліджень з питань інтелектуальної власності та маркетингу інновацій, кандидат економічних наук
9. Герус Людмила Василівна завідувач лабораторії генетичних ресурсів винограду відділу селекції, генетики та ампелографії, доктор сільськогосподарських наук
10. Древова Світлана Сергіївна завідувач відділу виноробства, кандидат технічних наук
11. Ковальова Ірина Анатоліївна директор Інституту, доктор сільськогосподарських наук
12. Конуп Людмила Олександрівна завідувач лабораторії вірусології і мікробіології, доктор біологічних наук
13. Кувшинов Андрій Олексійович завідувач відділу механізації, кандидат технічних наук, доцент, голова профспілкового комітету
14. Кузьменко Артем Сергійович завідувач лабораторії агрохімії відділу виноградарства, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник
15. Мельник Елла Борисівна завідувач сектору агрокліматології відділу екології винограду, кандидат сільськогосподарських наук
16. Штірбу Андрій Васильович завідувач відділу виноградарства, кандидат біологічних наук
17. Баркар Сергій Григорович заступник директора з виробництва
План науково-дослідних робіт на 2021-2025 рр.
Національного наукового центру «Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є. Таїрова» НААН України
Шифр Назва НД
Дослідження 2021-2025 рр. ФУНДАМЕНТАЛЬНІ
1. 23.00.01.01.Ф. Наукове обґрунтування теоретичних і практичних основ сучасного селекційного процесу винограду відповідно світових тенденцій, змін клімату та екологізації сільськогосподарського виробництва.
2. 23.00.01.02.Ф. Комплексне обґрунтування еколого-генетичних основ ідентифікації теруару в Україні.
3. 23.00.01.03.Ф. Дослідження формування якості врожаю винограду під впливом погодно-кліматичних умов у різних природних зонах України у зв’язку зі зміною клімату.
4. 23.00.02.01.Ф. Дослідження масштабів ураженості виноградних насаджень Півдня України вірусними, фітоплазмовими і бактеріальними хворобами винограду, діагностика та створення системи оздоровлення від них при виробництві сертифікованого посадкового матеріалу.
5. 23.00.02.02.Ф. Наукові основи прояву регенераційної здатності винограду та шляхи її підвищення у процесі виробництва садивного матеріалу категорій базовий і сертифікований.
6. 14.00.01.03.Ф. Обґрунтування принципів добору біохімічних та ДНК-маркерів для оцінки резистентності генотипів винограду Vitis vinifera L. до збудників грибних хвороб.
7. 17.01.01.24.Ф. Формування теоретичних і практичних основ інтродукції, виділення та використання сортів винограду різного генетичного та географічного походження у сучасних селекційних програмах.
Дослідження 2021-2023 рр. ПРИКЛАДНІ
8. 23.00.02.03.П. Обґрунтування організаційних і технологічних прийомів культивування винограду в суб’єктах малих виробництв виноробної продукції.
9. 23.00.02.04.П. Дослідження сучасного технічного і технологічного забезпечення виробництва конкурентоспроможної виноградно-виноробної продукції з адаптацією їх до виробничих умов України.
10. 23.00.02.05.П. Дослідження особливостей розвитку хвороби всихання гребенів винограду, встановлення причин її виникнення та факторів, які сприяють і обмежують розвиток хвороби в умовах Півдня України.
11. 23.00.03.01.П. Оцінка економічної ефективності вирощування нових технічних сортів винограду вітчизняної селекції.
12. 23.00.03.02.П. Обґрунтування напрямків технологічного використання у виноробстві нових червоних сортів і форм винограду селекції ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова».
13. 24.02.01.03.П. Дослідження біологічних особливостей та визначення видової приналежності цикадових (Cicadinea) і їх шкідливість на виноградних насадженнях Півдня України.