Національний науковий центр «Інститут виноградарства і виноробства імені В. Є. Таїрова» Національної академії аграрних наук України

з новим роком

ННЦ «ІВіВ ім. В. Є. Таїрова» НААН України – головна науково-дослідна установа в галузі виноградарства в Україні. Наукова діяльність розпочата у 1905 р. зі створення першої в державі наукової дослідної установи «Виноробної станції російських виноградарів та виноробів». Засновником станції був видатний фахівець в галузі виноградарства і виноробства Василь Єгорович Таїров.

У 1931 р. станція була реорганізована в Український науково-дослідний інститут виноградарства і виноробства з мережею опорних пунктів. У 1977-1985 рр. інститут входив до складу Науково-виробничого об’єднання з виноградарства і розсадництва Головплодвинпрому УРСР, а з 1990 р. – Української академії аграрних наук.

21 листопада 2003 р. за значні здобутки в комплексних наукових дослідженнях інституту надано статус Національного наукового центру.

В різні періоди інститут очолювали Таїров В. Є., Гернет В. О., Боровіков Г. А., Науменко М. П., Костюк П. Н., Китаєв І. О., Коваль М. М., Литвинов П. І., Філіппов Б. О., Гульчак А. Б.

Інститут та його мережа дали Україні та світу таких видатних вчених виноградарів, як Сербінов І. Л., Шумаков О. М., Мельник С. О., Корнійчук В. Д., Мішуренко О. Г., Зотов В. В., Негруль О. М., Плакіда Є. К., Штеренберг П. М., Подражанський О. Л., Туринський Г. Ф., Цебрій М. П., Айвазян П. К., Комарова О. С., Герман Я. Б., Науменко М. П., Никифорова Л. Т., Лянний О. Д., Овчинніков Г. П., Докучаєва Є. М., Тулаєва М. І., Шерер В. О., Шевченко І. В. та інші.

Сьогодні інститут вирішує наукові проблеми на таких пріоритетних напрямках виноградарства і виноробства:

 • комплексні ампелоекологічні дослідження територій з метою виділення оптимальних ділянок для закладання виноградників, в тому числі для виробництва виноградо-виноробної продукції із зазначенням походження; розробка та ведення кадастру виноградників;
 • дослідження генетичних ресурсів та молекулярно-генетичного поліморфізму Vitis vinifera, покращення сортименту і підвищення генетичного потенціалу сортів і клонів винограду;
 • визначення напрямків використання сортів і клонів винограду, адаптованих для вирощування в південних виноградарських зонах України з метою підвищення якості винопродукції; регіональне дослідження технічних сортів винограду, клонів та їх інтродукція в межах проекту «Клони Європи»;
 • переведення виноградного розсадництва на сертифіковану основу, вдосконалення технологій розмноження винограду та біотехнологічних засад сертифікованого виноградного розсадництва;
 • розробка і впровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій догляду та захисту виноградників і виноградної шкілки;
 • розробка і впровадження нового покоління машин для виноградарства;
 • використання вторинної сировини виноградарства та виноробства для виробництва біопалива та БАДів;
 • застосування ДНК-технологій у дослідженні винограду, штамів винних дріжджів Saccharomyces cerevisiae та фітопатогенів винограду;
 • вдосконалення технологій виновиробництва з нових сортів та клонів винограду;
 • наукові дослідження в галузі ампело- і енотерапії;
 • аналіз стану та перспектив розвитку галузі виноградарства та виноробства, розробка загальнодержавних та регіональних програм розвитку.

В результаті багаторічної наукової діяльності працівників інституту створено понад 130 сортів винограду столового і технічного напрямку, отримано 112 клонів 52-х сортів винограду, виділено екологічні ніші для отримання врожаїв високої якості, які стоять на рівні європейських стандартів. Завдяки внеску вчених інститут має ампелографічну колекцію, яка нараховує понад 700 сортів винограду різного генетичного та географічного походження, а також унікальний гібридний фонд, який включає понад 15 тис. сіянців.

Розвитку галузі сприяють розроблені науковцями інституту методологія складання кадастру виноградних насаджень, технологія виробництва сертифікованого садивного матеріалу на клоновій основі, впроваджена в найбільших розсадниках України та відзначена Державною премією України в галузі науки і техніки у 2015 році, конвеєр столових сортів винограду.

За роки існування інституту науковцями отримано понад 150 свідоцтв і патентів на винаходи і корисні моделі, 43 патенти на сорти винограду та 20 свідоцтв на знак для товарів і послуг, розроблено технології виробництва 30 найменувань вин із сортів винограду власної селекції, які отримали велику кількість золотих, срібних та бронзових медалей на міжнародних та всеукраїнських дегустаційних конкурсах виноробної продукції.

Торговий бренд інституту «Таїровські вина» відзначений нагородою Асамблеї ділових кіл України Міжнародним знаком якості «Вища проба» (Київ, 2004 р.), Європейським знаком якості (Брюссель, 2004 р.), знаками відповідності «100 % натуральне» (Київ, 2009 р.) та «Національні традиції» (Київ, 2015 р.) Міжнародної іміджевої програми «Лідери ХХІ століття».

Великий практичний внесок у підвищення життєвих стандартів населення України вносять лабораторії контролю якості інституту Таїрова, які акредитовані за міжнародним стандартом ISO 17025. Це регіональна лабораторія контролю якості продукції виноробства та лабораторія виявлення ГМО в продуктах харчування і рослинній сировині.

При інституті працює аспірантура за спеціальністю 06.01.08 – виноградарство, а з 2013 р. відкрита докторантура за цим же фахом. Також діє спеціалізована вчена рада К 41.374.01 із захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 06.01.08 – виноградарство. У 2016 р. Інституту видано ліцензію МОН України на провадження освітньої діяльності зі спеціальності 203 Садівництво і виноградарство (спеціалізація Виноградарство).

Інститутом видається фаховий міжвідомчий тематичний науковий збірник «Виноградарство і виноробство» (сільськогосподарські науки) та інша науково-методична література.

Щорічно інститут проводить Міжнародні Таїровські читання на вшанування пам’яті засновника інституту Василя Єгоровича Таїрова; міжнародні, всеукраїнські, регіональні науково-практичні конференції і семінари, круглі столи; екскурсії, дегустації, виїзні науково-практичні семінари, курси підвищення кваліфікації.

Інститут зацікавлений у діловому партнерстві та відкритий для інвестиційного співробітництва.

Дегустации

В институте систематически проводятся просветительские экскурсии-дегустации. Цель — популяризация культуры потребления вина, ознакомление с мировыми типами вин, приготовленных из сортов винограда селекции института.  Стандартная программа включает: посещение музея истории виноградарства и виноделия Украины, винного подвала, проведение дегустации, прогулка по дендропарку, на территории которого расположено здание Института.

По вопросам организации экскурсий и дегустаций просим обращаться по телефонам:

Анна +38 (098) 94-01-120
+38 (048) 74-03-676
Юлия +38 (066) 45-36-432
Е-mail: iviv_nnc@ukr.net

Испытания пищевой продукции (ГМО)

Лаборатория вирусологии и микробиологии ННЦ «ИВиВ им. Таирова» проводит испытания пищевой продукции, продовольственного и другого растительного сырья, продукции общественного питания на содержание генно-модифицированных конструкций (ГМО), а также выявление возбудителей вирусных, фитоплазменных болезней и бактериального рака винограда. Лаборатория акредитована Национальным агентством по аккредитации Украины (Аттестат №2Т1008 от 12.12.2014 г.), оснащена современным оборудованием.

По вопросам проведения испытаний просим обращаться по телефонам:
Конуп Людмила Александровна +38 (048) 74-03-645
+38 (096) 48-18-635
Е-mail: lkmicrobiol@ukr.net

Внимание!
Уважаемые заказчики услуги определения ГМО в пищевой продукции и продовольственном сырье. В последнее время участились случаи фальсификации протоколов испытания. Просим сверять с оригиналами в лаборатории вирусологии и микробиологии ННЦ «ИВиВ им. В.Е. Таирова». Обращаться к зав. лаб. вирусологии и микробиологии ННЦ «ИВиВ им. В.Е. Таирова», к.б.н. Конуп Л.А.

Химико-аналитическая лаборатория отдела виноделия

проводит исследования винограда, вина, виноматериалов, концентратов виноградного сока, сусла, мистелей, спирта этилового ректификата на соответствие требованиям органолептических, физико-химических, микробиологических показателей и показателей безопасности; выдает экспертное заключение на ликеро-водочную и коньячную продукцию. Лаборатория аккредитована Национальным агентством по аккредитации Украины и подтвердила свою компетентность в соответствии с требованиями ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 (ISO/IEC 17025:2005). Аттестат европейской аккредитации № 2Т1013 от 18.03.2015 г. позволяет выдавать для винодельческой продукции, экспортируемой в страны ЕС, сертификат VI-1.

По вопросам проведения испытаний просим обращаться по телефонам:
Тарасова Виктория Викторовна +38 (048) 77-30-715
+38 (095) 05-31-323
Пашковский Александр Игоревич +38 (050) 61-41-253
Е-mail: wine-institut@yandex.ua

Отдел экологии винограда

предлагает виноградарско-винодельческим предприятиям следующие виды услуг:

 • разработка проектов закладки виноградников;
 • составление рекомендаций по размещению виноградных насаждений (выбор участков и подбор сортов винограда);
 • выделение массивов виноградных насаждений для производства вин КНП.
По вопросам проведения изысканий просим обращаться по телефонам:
Булаева Юлия Юрьевна +38 (066) 45-36-432
Е-mail: bulaeva_juliya@mail.ru