Напрями наукової діяльності
Національного наукового центру «Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є. Таїрова» НААН України
 1. Поліпшення сортименту винограду методами інтродукції, селекції, клонового та фітосанітарного відбору.
 2. Переведення виноградного розсадництва України на сертифіковану основу під науково-методичним керівництвом Центру клонової селекції винограду.
 3. Розробка сучасних методів розмноження клонів винограду з використанням культури in vitro, закритого ґрунту, штучних субстратів, ростових речовин, мікроклімату, що регулюється.
 4. Науково-обґрунтоване розміщення та спеціалізація виноградних регіонів на основі агроекологічних та економічних досліджень.
 5. Створення технологій вирощування винограду в окремих екологічних зонах для господарств різних форм власності.
 6. Моніторинг фіто санітарного стану на виноградниках, розробка екологічно безпечної технології захисту насаджень від шкідників та хвороб, сучасних методів діагностики вірусних та бактеріальних хвороб.
 7. Розробка нових видів винопродукції та марок вин, включаючи вина контрольованих найменувань за походженням.
 8. Створення нового покоління машин для механізації трудомістких операцій у виноградарстві та розсадництві.
 9. Розробка організаційно-економічних заходів, спрямованих на удосконалення форм господарювання та відносин власності у виноградарсько-виноробній галузі.
 10. Розробка науково-обґрунтованих проектів на закладку виноградників, маточників та виноградних шкілок.
 11. Економічне, інформаційне та консультативне забезпечення фахівців виноградарсько-виноробної галузі.
 12. Розробка методики трансферу інновацій та наукового супроводу в галузі виноградарства та виноробства.
Склад Вченої ради
Національного наукового центру «Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є. Таїрова» НААН України
ПІБ Посада, вчений ступінь, вчене звання
1. Ковальова Ірина Анатоліївна директор Інституту, доктор сільськогосподарських наук, старший дослідник, член-кореспондент НААН України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки – голова Вченої ради
2. Мулюкіна Ніна Анатоліївна заступник директора з наукової роботи, доктор сільськогосподарських наук, член-кореспондент НААН – заступник голови Вченої ради
3. Артюх Микола Миколайович т.в.о. вченого секретаря, кандидат сільськогосподарських наук – секретар Вченої ради
4. Кувшинов Андрій Олексійович завідувач відділу механізації, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, Голова Профспілки
5. Федоренко Марина Григорівна в.о. старшого наукового співробітника лабораторії генетичних ресурсів винограду відділу селекції, генетики та ампелографії, Голова спілки молодих вчених
6. Баранець Людмила Олександрівна провідний науковий співробітник відділу фітопатології та захисту рослин, кандидат сільськогосподарських наук
7. Баркар Сергій Григорович заступник директора з виробництва
8. Бузовська Марина Борисівна в.о. завідувача відділу екології винограду, кандидат сільськогосподарських наук
9. Бурлак Ганна Вікторівна в.о. завідувач відділу наукових досліджень з питань інтелектуальної власності та маркетингу інновацій, кандидат історичних наук
10. Власов Вячеслав Всеволодович радник дирекції, доктор сільськогосподарських наук, академік НААН
11. Герус Людмила Василівна в.о. завідувач лабораторії генетичних ресурсів винограду відділу селекції, генетики та ампелографії, доктор сільськогосподарських наук
12. Гогулінська Олена Іванівна в.о. завідувач лабораторії культури винограду in vitro, кандидат сільськогосподарських наук
13. Григоришен Анатолій Іванович провідний науковий співробітник відділу виноробства, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник
14. Зеленянська Наталя Миколаївна заступник директора з науково-інноваційної діяльності, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник
15. Конуп Людмила Олександрівна завідувач лабораторії вірусології і мікробіології, доктор сільськогосподарських наук
16. Ляшенко Галина Віталіївна головний науковий співробітник сектору агрокліматології відділу екології винограду, доктор географічних наук, професор
17. Мельник Елла Борисівна завідувач лабораторії агрокліматології відділу екології винограду, кандидат сільськогосподарських наук
18. Слюсаренко Олександр Миколайович головний науковий співробітник відділу фітопатології та захисту рослин, доктор біологічних наук, доцент
19. Штірбу Андрій Васильович завідувач відділу виноградарства, кандидат біологічних наук
План науково-дослідних робіт на 2021-2025 рр.
Національного наукового центру «Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є. Таїрова» НААН України
Шифр Назва НД
Дослідження 2021-2025 рр. ФУНДАМЕНТАЛЬНІ
1. 23.00.01.01.Ф. Наукове обґрунтування теоретичних і практичних основ сучасного селекційного процесу винограду відповідно світових тенденцій, змін клімату та екологізації сільськогосподарського виробництва.
2. 23.00.01.02.Ф. Комплексне обґрунтування еколого-генетичних основ ідентифікації теруару в Україні.
3. 23.00.01.03.Ф. Дослідження формування якості врожаю винограду під впливом погодно-кліматичних умов у різних природних зонах України у зв’язку зі зміною клімату.
4. 23.00.02.01.Ф. Дослідження масштабів ураженості виноградних насаджень Півдня України вірусними, фітоплазмовими і бактеріальними хворобами винограду, діагностика та створення системи оздоровлення від них при виробництві сертифікованого посадкового матеріалу.
5. 23.00.02.02.Ф. Наукові основи прояву регенераційної здатності винограду та шляхи її підвищення у процесі виробництва садивного матеріалу категорій базовий і сертифікований.
6. 14.00.01.03.Ф. Обґрунтування принципів добору біохімічних та ДНК-маркерів для оцінки резистентності генотипів винограду Vitis vinifera L. до збудників грибних хвороб.
7. 17.01.01.24.Ф. Формування теоретичних і практичних основ інтродукції, виділення та використання сортів винограду різного генетичного та географічного походження у сучасних селекційних програмах.
Дослідження 2024-2025 рр. ПРИКЛАДНІ
8. 23.00.02.08.П. Розроблення системи агротехнічного управління виноградником на зрошенні у Степовій зоні України.
9. 23.00.02.09.П. Розроблення ручного пристрою для щеплення винограду на кущі.
10. 23.00.02.10.П. Вдосконалення системи захисту виноградних насаджень комплексом заходів проти хвороби всихання гребнів.
11. 23.00.03.04.П. Розроблення технології ігристих вин типу Пет Нат із сортів винограду.
12. 23.00.03.05.П. Розроблення структури ено-гастрономічного комплексу ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова» з метою підвищення туристичного потенціалу Одеського регіону.
13. 23.00.02.11.Пк. Обґрунтування перспектив використання кремнійорганічних сумішей у виноградарстві.