Відділ наукових досліджень з питань інтелектуальної власності та маркетингу інновацій
Національного наукового центру «Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є. Таїрова» НААН України

Провідні фахівці відділу:

 •  Бурлак Анна Вікторівна – в.о. зав. відділу, к.іст.н.;
 •  Білоус Ірина Володимирівна – старший науковий співробітник, к.е.н.;
 •  Суховілова Валентина Миколаївна – науковий співробітник;
 •  Запорожан Олена Станіславівна – провідний фахівець;
 •  Король Світлана Сергіївна –  провідний фахівець;
 •  Воронюк Ганна Василівна – провідний фахівець.

Основні напрями наукових досліджень:

 • Патентно-кон’юнктурні дослідження галузевого ринку інноваційної продукції;
 • Капіталізація та комерціалізація об’єктів інтелектуальної власності;
 • Дослідження ринку праці виноградо-виноробного підкомплексу АПК;
 • Моніторинг ринку споживання виноградо-виноробної продукції;
 • Організація інформаційних потоків та управління ними.

Пропозиції виробництву:

 • Укладання та супровід ліцензійних договорів;
 • Патентно-юридичні послуги;
 • Організація та проведення науково-практичних конференцій, виставок, фестивалів;
 • Організація та проведення тематичних семінарів;
 • Організація курсів підвищення кваліфікації спеціалістів у галузі виноградарства і виноробства;
 • Видавничі та друковані послуги;
 • Розміщення реклами продукції, виготовленої на основі ліцензійних договорів з інститутом на сайті www.tairov.org.ua;
 • Послуги наукової бібліотеки;
 • Надання консультаційних послуг.

Історія відділу наукових досліджень з питань інтелектуальної власності та маркетингу інновацій

Відділ науково-технічної інформації та сільськогосподарської пропаганди було створено 22 червня 1966 р. Спочатку він складався з наукової бібліотеки, редакційно-видавничої групи та наукового сектору.

Видавнича діяльність велася з дня заснування Виноробної Станції руських виноградарів і виноробів. Її друкованим органом став «Вісник виноробства». У 1918 р. у зв’язку зі значними фінансовими труднощами випуск «Вісника виноробства» було припинено. У різні роки окремими виданнями було випущено звіти про наукову діяльність, карти розміщення виноградників, «Довідкова книжка Виноробної Станції руських виноградарів і виноробів», багато методичних матеріалів, посібників, настанов та ін.

У 60-х роках ХХ століття основні результати наукової діяльності Інституту публікувалися у спеціальних випусках «Збірника наукових праць УНДІВіВ ім. В.Є. Таїрова» та «Бюлетеня науково-технічної інформації».

У 1964 р. було зареєстровано перший винахід – «Установка для підготовки щеплювального матеріалу». В інституті почала активно здійснюватися патентно-кон’юнктурна робота. Потік заявок на винаходи, активна раціоналізаторська робота, оцінка тематики інституту на патентоспроможність викликали необхідність створення спеціального структурного підрозділу, який здійснював і координував патентну роботу. Такий підрозділ було створено у 1969 р.

Патентні дослідження проводилися з усіх найважливіших напрямів наукової роботи. Створений патентний фонд, наразі, містить інформацію з 1971 року.

У 1980–1990 pp. було запропоновано 150 наукових ідей, які суттєво допомагали вирішувати актуальні питання виноградарства і виноробства. Авторам-раціоналізаторам було видано 441 свідоцтв.

У 60–70 pp. ХХ століття відділом виконувалась науково-дослідна робота, присвячена тривалому зберіганню винограду у свіжому вигляді (наукові керівники Габович В.І., Бялик Л.М.).

У 90-х рр. ХХ століття у зв’язку з широким впровадженням комп’ютерної техніки в усі галузі науки і виробництва України, у відділі, який на той час називався відділом науково-технічної інформації та захисту інтелектуальної власності, виконувалася НДР з розробки принципів функціонування та впровадження автоматизованої системи науково-технічної інформації у виноградарстві та виноробстві (науковий керівник Абрамова Е.А.).

У 2004 р. у відділі було створено спеціальний структурний підрозділ щодо поширення інформації та надання консультативних послуг виноградарським підприємствам – Інформаційно-консультативний центр з питань виноградарства і виноробства.

З 2005 року відділ виконує науково-дослідну роботу з питань капіталізації, комерціалізації та трансферу інновацій у виробництво (науковий керівник – к.п.н., член-кореспондент УТА Постоян Т.Г.).

У 2011 р. до складу відділу було включено сектор економіки, що зумовило виконання фахівцями відділу масштабної роботи зі створення регіональної програми розвитку «Виноградарство і виноробство Одеської області на період 2013-2025 роки» (2013 р.), а також були розроблені регіональні програми розвитку виноградарства і виноробства Херсонської, Миколаївської, Закарпатської і Запорізької областей на період до 2025 року (2016 р.).

Сьогодні структуру відділу наукових досліджень з питань інтелектуальної власності та маркетингу інновацій складають наукова бібліотека, інформаційно-консультативний центр, редакційно-видавничий центр, патентно-ліцензійний підрозділ.