Відділ виноградарства
Національного наукового центру «Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є. Таїрова» НААН України

Кадровий склад відділу

Штирбу Андрій Васильович – завідувач відділу виноградарства, доктор філософії з біології.

 

Олефір Олексій Васильович – в.о. завідувача лабораторії агротехніки, к.с-г.н.

Кобетова Гульнара Бійболатівна – лаборант лабораторії агротехніки.

 

Сівак Наталія Олександрівна – в.о. завідувача лабораторії агрохімії, к.с-г.н.

Кузьменко Артем Сергійович – старший науковий співробітник лабораторії агрохімії, к.с-г.н.

Кузьменко Євгенія Іллівна – старший науковий співробітник лабораторії агрохімії, к.с-г.н.

Басараб Людмила Іванівна – старший провідний фахівець лабораторії агрохімії.

 

Головний напрям досліджень:

Дослідження теоретичних та практичних питань культивування винограду, розроблення агротехнічних прийомів керування розвитком виноградної рослини з метою одержання стабільно високих урожаїв відповідної якості. Дослідження та розроблення спрямовані на підвищення ефективності галузі виноградарства, яка розв’язує завдання забезпечувати споживачів свіжим і сушеним виноградом, а виноробну й консервну промисловість – сировиною.

Перспективні дослідження:

  • обґрунтування організаційних і технологічних прийомів культивування винограду для суб’єктів малих виробництв виноградної продукції;
  • вивчення агробіологічних, технологічних та господарських властивостей і якості нових сортів винограду в умовах захищеного ґрунту на Поліссі;
  • оцінка ризиків едафічного хлорозу на виноградниках при дії посушливих умов.

Основні досягнення:

  • розроблено технологічні прийоми підвищення виходу і якості саджанців винограду;
  • теоретично обґрунтовано та розроблено нові засоби і системи ведення виноградних кущів стосовно природних умов вирощування;
  • оптимізовано елементи структурної організації виноградника для культури без зрошення в умовах семіаридної кліматичної зони;
  • удосконалено агроприйом застосування гібереліну в технології вирощування столових сортів винограду.

Пропозиції виробництву:

  • польові обстеження та агротехнічні вишукування для створення промислових виноградних насаджень;
  • складання проектно-кошторисної документації на створення виноградників;
  • консультаційні послуги з питань впровадження нових адаптивних ресурсоощадних, екологічних технологій вирощування винограду в господарствах різних форм власності, які забезпечують повну реалізацію його сортового потенціалу, одержання високоякісної продукції з урахуванням подальшого її використання.

Для довідок:

тел./факс +38(048) 740-36-76, e-mail: stirbu.a@gmail.com

Штірбу Андрій Васильович, зав. відділу виноградарства, доктор філософії з біології