Відділ виноградарства
Національного наукового центру «Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є. Таїрова» НААН України

Ведущие специалисты отдела:

 • Штирбу Андрей Васильевич – заведующий отдела виноградарства, кандидат биологических наук.
 • Олефир А.В. – к.с-х.н., научный сотрудник
 • Сивак Н.А. – младший научный сотрудник

Основные направления научных исследований:

 • Разработка биоадаптивных технологических приемов выращивания винограда на основе оптимизации продукционного процесса растений в условиях Юга Украины;
 • Усовершенствование системы ведения и формирования кустов винограда;
 • Оптимизация продуктивности и качества столовых сортов винограда с помощью регуляторов роста;
 • Изучение экологических ресурсов виноградарских регионов Украины, выделение зон стабильного производства винограда.

Предложения производству:

 • Консультации по выбору участка, особенностям закладки, формирования и ведения насаждений винограда;
 • Разработка квалифицированных рекомендаций по особенностям формирования, обрезки кустов, их восстановления после повреждений (морозами, градом и др.) на основании детального обследования насаждений, а также определения сохранности и эмбриональной плодоносности почек;
 • Рекомендации по иным вопросам технологии возделывания винограда применительно к конкретным условиям участка и хозяйства;
 • Консультации по внедрению энерго- и ресурсосберегающей системы содержания почвы с учетом ампелоэкологических условий.

ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОЩУВАННЯ ВИНОГРАДУ

Головні напрями досліджень:

 • Наукове обґрунтування біоадаптивних технологічних прийомів вирощування винограду на базі оптимізації продукційного процесу рослин в умовах Півдня України способами удосконалення системи ведення і формування кущів винограду та оптимізації продуктивності і якості столових сортів винограду за допомогою регуляторів росту.

Основні досягнення:

 • системи ведення і формування кущів з оптимальними критеріями роботи листового апарату в окремих умовах радіаційного режиму виноградних агроценозів;
 • агротехнічні прийоми покращення якості винограду столових сортів з партенокарпічним і стеноспермокарпічним типом безнасіннєвості ягід.

Пропозиції виробництву:

 • системи ведення і типи формування кущів для виноградників;
 • спосіб вирощування винограду для суб’єктів господарювання малого виробництва виноробної продукції;
 • моніторинг перезимівлі винограду, росту і розвитку протягом вегетації для коригування технологічних прийомів в залежності від агротехнічного стану виноградників;
 • таксація кущів виноградників при виробництві виноградних вин контрольованих найменувань за походженням (КНП);
 • дорадчі послуги з питань закладання виноградників, їх реконструкції та викорчовування, а також технології вирощування винограду.

Для довідок:

 • e-mail: stirbu.a@gmail.com
 • тел.:+38(095) 04-46-701,
 • Штірбу Андрій Васильович, зав. відділу виноградарства, канд. біол. наук.