Науковий супровід, консультації
Національного наукового центру «Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є. Таїрова» НААН України

Відділ виноградарства, відділ екології винограду, лабораторія генетичних ресурсів винограду, лабораторія вірусології та мікробіології

Послуги зі створення регіональної Системи Географічних Зазначень для вин та винограду, визначення мережі підприємств для виробництва вин контрольованих найменувань за походженням (КНП), ведення Кадастру виноградників
(станом на 2021 рік)


з/п

Назва послуг Вартість, грн. (без ПДВ) Вартість, грн. (з ПДВ)
1. Техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) створення виноградних насаджень 13 888,89
ТЕО
16 666,67
ТЕО
2. Агрометеорологічний моніторинг за станом виноградних насаджень 4 861,11
1 міс
5 833,33
1 міс
3. Визначення суб’єктів господарювання в Одеській області, які є потенційно перспективними для виробництва вин контрольованих найменувань за походженням (КНП) чи з географічним зазначенням походження 2 243,58
господарство
2 692,30
господарство
4. Ведення кадастру виноградників Одеської області 1 480,00
га
1 776,00
га

Консультаційні послуги з агротехніки винограду

Лабораторія агротехніки відділу виноградарства пропонує виноградарським – виноробним підприємствам такі види послуг:

  • розрахунок норми навантаження кущів вічками під час зимового обрізування для отримання запланованого врожаю;
  • розробка рекомендацій та проведення майстер-класів з раціональної агротехніки винограду.

 

Вартість лабораторного аналізу виноградної лози


з/п

Назва послуг Одиниця виміру Кошторисна вартість, гривень  (з ПДВ)
1. Визначення вмісту вуглеводів (крохмалю та цукрів) в однорічних пагонах зразок 950
2. Визначення ембріональної плодоносності бруньок винограду зразок 800
3. Визначення зимових пошкоджень вічок та пагонів зразок 350

Із питаннями досліджень звертайтесь:

Олефір Олексій Васильович         +38(048) 740-36-76

e-mail: iviv_nnc@ukr.net

Агрохімічні обстеження ґрунту

Лабораторія агрохімії відділу виноградарства пропонує виноградарським – виноробним підприємствам такі види послуг:

  • агрохімічні вишукування земельних ділянок під закладання виноградних насаджень;
  • розрахунок норм добрив на запланований врожай винограду;
  • розробка рекомендацій щодо застосування позакореневого підживлення винограду комплексними добривами.

Вартість визначення фізико-хімічних показників ґрунту


з/п

Назва послуг Одиниця виміру Кошторисна вартість, гривень  (без ПДВ)
1. Водневий показник (pH) водної витяжки зразок 9,77
2. Вміст карбонатів у водній витяжці, ммоль/100 г ґрунту зразок 13,00
3. Вміст бікарбонатів у водній витяжці, ммоль/100 г ґрунту зразок 19,50
4. Вміст хлоридів у водній витяжці, ммоль/100 г ґрунту зразок 26,00
5. Вміст сульфатів у водній витяжці, ммоль/100 г ґрунту зразок 24,45
6. Вміст кальцію у водній витяжці, ммоль/100 г ґрунту зразок 22,35
7. Вміст магнію у водній витяжці, ммоль/100 г ґрунту зразок 22,35
8. Вміст натрію у водній витяжці, ммоль/100 г ґрунту зразок 19,50
9. Вміст калію у водній витяжці, ммоль/100 г ґрунту зразок 19,50
10. Вміст обмінного натрію, ммоль/100 г ґрунту зразок 26,13
11. Вміст обмінного кальцію, ммоль/100 г ґрунту зразок 28,60
12. Вміст обмінного магнію, ммоль/100 г ґрунту зразок 28,60
13. Масова частка гідролізованого азоту (по Ниві), мг/кг ґрунту зразок 39,00
14. Масова частка рухомих сполук фосфору (Р2О5 ), мг/кг ґрунту зразок 37,30

Із питаннями досліджень ґрунту звертайтесь:

Сівак Наталія Олександрівна         +38(048) 740-36-76

e-mail: iviv_nnc@ukr.net

відділ наукових досліджень з питань

інтелектуальної власності та маркетингу інновацій

Науковий супровід, консультації: Науково-технічні дослідження

№ з/п Вид послуг Вартість, грн.
1 2 3
1. Укладання ліцензійних договорів на сорти винограду селекції ННЦ “ІВіВ ім. В.Є. Таїрова» та сорти, які інститут підтримує 200 грн./ договір
2. Екскурсійно-дегустаційне обслуговування

100,00 з 1 особи

3. Обслуговування конференцій, науково-практичних семінарів (інформаційне обслуговування, інтернет обслуговування, мультимедійне обслуговування, звукопосилення, звукозапис, відеозапис, організація coffe-break та ін. послуги) За домовленністю сторін в залежності від переліку замовлених послуг
4. Друкарські послуги (копіювання готових макетів) Формат А3

до 100 арк. — 25 коп/арк.

до 500 арк. — 22 коп/арк.

до 1000 арк. — 20 коп/арк.

5. Ламінування За домовленністю
6. Палітурка (клейова) За домовленністю
7. Ксерокопіювання 1,00 грн. / стор.
8. Сканування 2,00 грн. / стор.

Контактні телефони:

лабораторії захисту рослин

Науковий супровід, консультації: Захист рослин

№ з/п Вид послуг Терміни виконання Вартість, грн.
1 2 3 4
1. Проведення обстежень фітосанітарного стану виноградних насаджень (грунтові розкопки, візуальне обстеження кори штамба, крони куща) Однократне обстеження 1000 грн./га
2. Лабораторне дослідження багаторічної деревини для визначення причин гноблення і загибелі рослин методом мікробіологічних посівів 5-10 днів

250 грн./ 1 зразок

3. Лабораторне дослідження однорічної лози і листя для визначення причин гноблення і загибелі рослин методом вологої камери 3-4 дні 200 грн./ 1 зразок
4. Визначення шкідників і хвороб садивного матеріалу 5-7 днів 250 грн./ 1 зразок
5. Складання висновків про фітосанітарний стан виноградників на підставі обстеження насаджень 3 дні 3000 грн.
6. Розробка системи захисних заходів виноградних насаджень від шкідників і хвороб з урахуванням високоефективних препаратів сучасного сортименту 3 дні 10 000 грн.

Науковий супровід розробленої системи проводиться на основі Договору з урахуванням зазначених послуг та кількості гектарів в господарстві.

Транспортні та витрати на відрядження – за рахунок замовника.                   

 

Контактний телефон:,

зав. лабораторією, к. с.-г. н. 

предоставляемых отделом механизации

виноградарства и питомниководства

Науковий супровід, консультації: Відділ механізації виноградарства та питомниководства

1. Осуществляет разработку и изготовление машин и орудий для механизации работ при возделывании виноградников и производстве привитых саженцев. Также разрабатывает механизмы и приспособления для облегчения работ на сопредельных операциях в садоводстве, ягодоводстве и цветоводстве.

2. Выполняет капитальный ремонт упомянутой техники, переоборудование и усовершенствование существующих машин и орудий под современные технологии возделывания виноградников.

3. Внедряет собственные разработки в производство и обеспечивает сервисное обслуживание этой техники.

4. Делает капитальный ремонт гидроаппаратуры культиваторов-рыхлителей для межкустовой обработки виноградников.

5. Изготовляет омегообразные ножи и противорезы с увеличенным рабочим ресурсом к прививочным машинкам.

6. Консультирует по всем вопросам, связанным с машинками и оборудованием для возделывания виноградников и производством саженцев.

7. Оказывает помощь виноградарям-любителям и фермерам в изготовлении ручного инструмента для прививки винограда, плодовых и декоративных культур, а также по прямым договорам разрабатывает и изготовляет другие приспособления.

Все виды выполняемых работ оплачиваются по взаимно согласованным ценам

 

Для получения более полной информации обращаться по телефонам:

Контактный телефон: 8 048-769-05-38,

Нач. отдела механизации, к.т.н. Андрей Алексеевич Кувшинов

предоставляемых отделом селекции, генетики, ампелографии

и лабораторией клоновой селекции

Науковий супровід, консультації: Відділ селекції, генетики, ампелографії і лабораторія клонової селекції

№ з/п Вид послуг Вартість, грн.
1 2 3
1. Рекомендации и подбор сортимента винограда для закладки насаждений сортов разного направления использования в виноградарских хозяйствах разных форм собственности 200-1000
2. Подбор столовых сортов по срокам созревания для создания продолжительного (до 4-6 месяцев) конвейера производства и потребления свежего винограда 200-500
3. Консультации по вопросам технологии производства посадочного материала высоких селекционных категорий и оригинального посадочного материала 500-2000
4. Методические рекомендации и помощь селекционерам-любителям по технологии селекции винограда, комплексной оценки полученных гибридных форм и оформление документов для представления в Государственную комиссию Украины по испытанию и охране сортов растений 300-500
5. Идентификация сортов на основе ампелографического описания и методов молекулярно-генетического анализа 500 / один образец
6. Проведение семинаров, лекториев по сортименту винограда, общим вопросам селекции и генетики винограда 500-4000
7. Проведение ознакомительных дегустаций перспективных столовых сортов по срокам созревания от 100 /с человека
8. Апробация сортов на насаждениях разного возраста 300-5000
9. Консультации по ремонту и закладке насаждений сортовым материалом методом зелёной прививки 300-1000
10. Реализация исходного посадочного материала новых столовых и технических сортов и перспективных форм винограда от 15-до 50 грн. за саженец
11. Научное сопровождение производства винограда на договорной основе

Контактный телефон: 098 943 94 25                                                           

Нач. отдела селекции, генетики,

ампелографии и лаборатории клоновой селекции,

д.с.-х.н. Ирина Анатольевна Ковалёва

отдела экологии винограда

Науковий супровід, консультації: Екологія винограду

1. Оценка благоприятности экологических условий территории применительно к различным сортам винограда;

 

2. Оценка экологических условий территории с целью выделения массивов производства качественного сырья для вин контролируемых наименований по происхождению;

 

3. Составление экологических паспортов виноградников;

 

4. Составление рекомендаций по размещению виноградных насаждений в оптимальных условиях с детальным учетом характеристик рельефа, почвенного покрова и микроклимата;

 

5. Разработка ампелоэкологических карт рельефа, почвенного покрова и микроклимата с применением современных ГИС-технологий;

 

6. Разработка проектов закладки виноградных насаждений с учетом ампелоэкологических условий.

 

Работы, выполненные в таком ключе, в сочетании с использованием современных агротехнологических приемов и методов защиты растений позволят повысить качество продукции, увеличить объемы производства, расширить рынки сбыта и, соответственно, процветать вашему хозяйству!

Квалифицированные специалисты отдела экологии винограда с радостью Вам помогут. Приглашаем к сотрудничеству. 
Все виды выполняемых работ оплачиваются по взаимно согласованным ценам

Обращайтесь по телефонам:

Булаева Юлия Юрьевна +38 (066) 45-36-432
Бузовская Марина Борисовна +38 (067) 34-600-95

отделом питомниководства и размножения винограда

Науковий супровід, консультації: Розмноження винограду

№ з/п Вид послуг Вартість з ПДВ, грн.
1 2 3
1. Выращивание на заказ привитых саженцев винограда высших селекционных категорий качества, в т. ч. новых сортов и клонов на договірній основі
2. Квалифицированные консультации по технологии производства привитых саженцев винограда 500
3. Консультации по внедрению нового приема хранения лозы и саженцев винограда в зимний период 300
4. Испытание разных групп биологически активных препаратов и выявление наиболее эффективных для виноградарства и виноградного питомниководства на договірній основі
5. Консультации по применению биологически активных веществ:

– на технологических этапах производства посадочного материала винограда (нормы, концентрации, сроки обработок);

– для улучшения продуктивности и качества винограда столовых и технических сортов

200-500
6. Определение качества и состояния лозы и почек винограда 400 / сорт
7. Консультации по оборудованию лабораторных помещений, культуральных боксов и обучение специалистов по направлению культивирования винограда in vitro 1 500
8. Выращивание на заказ ценных сортов, клонов винограда и декоративных растений в культуре тканей in vitro на договірній основі
9. Создание и поддержание в культуре тканей in vitro медленно растущей коллекции ценных сортов и клонов винограда для длительного хранения на договірній основі
10. Проведение экспресс-диагностики устойчивости винограда к стрессовым факторам внешней среды в условиях культуры in vitro на договірній основі

Контактный телефон: 097 324 80 43,

нач. отдела питомниководства и

размножения винограда,

д.с.-х.н. Наталья Николаевна Зеленянская