Публичная информация
Национального научного центра «Институт виноградарства и виноделия имени В.Е. Таирова» НААН Украины

КОНКУРСНІ ПРОПОЗИЦІЇ
кандидатів на посаду директора Національного наукового центру
«Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є. Таїрова» НААН України

Баранець Людмила Олексіївна
Ковальова Ірина Анатоліївна

Порядок супроводу інвалідів