ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ


КОНКУРСНІ ПРОПОЗИЦІЇ

кандидатів на посаду директора Національного наукового центру

«Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є. Таїрова»

Ковальова Ірина Анатоліївна
Баранець Людмила Олексіївна

26 травня 2020 року об 11 год. 00 хв.

 

ВІДБУДЕТЬСЯ КОНКУРСНИЙ ВІДБІР НА ПОСАДУ ДИРЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО НАУКОВОГО ЦЕНТРУ

 «ІНСТИТУТ ВИНОГРАДАРСТВА І ВИНОРОБСТВА імені В. Є. ТАЇРОВА»

ВИБОРИ ВІДБУДУТЬСЯ В ПРИМІЩЕННІ НАЦІОНАЛЬНОГО НАУКОВОГО ЦЕНТРУ

 «ІНСТИТУТ ВИНОГРАДАРСТВА І ВИНОРОБСТВА імені В. Є. ТАЇРОВА»

(2-Й ПОВЕРХ, АКТОВИЙ ЗАЛ)

 ЗА АДРЕСОЮ: 65496, м. ОДЕСА, смт. ТАЇРОВЕ, вул. 40 річчя ПЕРЕМОГИ, 27

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Телефон: +38 (048) 740-37-24

 

КОНКУРС НА ЗАЙНЯТТЯ ПОСАДИ ДИРЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО НАУКОВОГО ЦЕНТРУ “ІНСТИТУТ ВИНОГРАДАРСТВА І ВИНОРОБСТВА ІМЕНІ В.Є.ТАЇРОВА” (65496, ОДЕСЬКА ОБЛ., ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ ТАЇРОВЕ, ВУЛ. 40-РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, 27).

Національна академія аграрних наук України оголошує конкурс на зайняття посади директора Національного наукового центру “Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є.Таїрова” (65496, Одеська обл., Овідіопольський район, селище міського типу Таїрове, вул. 40-річчя Перемоги, 27).
У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють державною мовою, мають науковий ступінь доктора наук або доктора філософії (кандидата наук), стаж роботи на посадах наукових працівників та (або) науково-педагогічних працівників не менше 10 років, зокрема досвід роботи на керівних посадах не менше 5-ти років, та є фахівцями з основного напряму діяльності цієї наукової установи.
Строк подання заяв – два місяці з дня опублікування оголошення Академією.
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають наступні документи:
– заяву про участь у конкурсі на ім’я Президента НААН, в якій зазначається інформація про застосування або незастосування до претендента обмежень, встановлених частиною третьою статті 9 Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”;
– особовий листок з обліку кадрів з фотографією (розміром 3х4 см);
– автобіографію;
– копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання;
– довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 39, ст. 1656);
– довідку про наявність або відсутність судимості;
– інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;
– копію паспорта, засвідчену претендентом;
– копію трудової книжки;
– письмову згоду на обробку персональних даних;
– декларацію як кандидата на посаду за минулий рік відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» (роздруковану з сайту НАЗК).
Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), мають бути засвідчені в установленому порядку (за місцем роботи претендента, засновником або нотаріально).
Відповідальність за недостовірність документів несе претендент.
У разі подання заяви та документів, передбачених цим пунктом, лише електронною поштою учасник конкурсного відбору до проведення виборів додатково подає підписану заяву та завірені копії документів. У разі не подання зазначених документів, претендент не допускається до участі у виборах.
Документи надсилати на адресу: м. Київ-10, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 9, Національна академія аграрних наук України, або vnka@naas.gov.ua.
У разі не подання повного пакету документів, претендент не допускається до участі у конкурсі.
Телефон для довідок : +38(044) 521-92-91.

АСПІРАНТУРА

НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР

«ІНСТИТУТ ВИНОГРАДАРСТВА І ВИНОРОБСТВА ім. В.Є. ТАЇРОВА»


оголошує набір в аспірантуру 2019/2020 н.р.

 для здобуття наукового ступеня доктора філософії

за спеціальністю 203 «Садівництво і виноградарство»,

спеціалізація – «Виноградарство»

Підготовка в аспірантурі ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова» здійснюється за рахунок:

– коштів Державного бюджету України (якщо третій ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного бюджету);

– коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).

 Форми і строки підготовки в аспірантурі:

Денна (очна) форма – 4 роки

Заочна форма – 4 роки.

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за державним замовленням здійснюється виключно в аспірантурі за денною (очною) формою навчання.

Вступні випробування прописані в правилах прийому в ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова»

Документи, що подаються при вступі в аспірантуру:

1) заява на ім’я директора ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова» із зазначенням спеціальності, форми навчання та джерел фінансування. У заяві особистим підписом підтверджують факт ознайомлення з правилами прийому на навчання в аспірантурі ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова»;

2) особовий листок з обліку кадрів (форма № П-2ДС з фотографією 3х4, паспортними даними), завірений печаткою та підписом начальника відділу кадрів підприємства, установи чи організації, де працює вступник, та завірену копію трудової книжки (за наявності);

3) автобіографія

4) список і оригінали або завірені копії опублікованих наукових праць і винаходів (за наявності); особи, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові реферати з обраної ними наукової спеціальності з рецензією передбачуваного наукового керівника і оцінкою;

5) медична довідка за формою 086-о (оригінал);

6) копія диплома про закінчення ВНЗ із зазначенням одержаної кваліфікації (спеціалізації) спеціаліста або магістра і додатка до нього (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, – копію нострифікованого диплома), паспорта;

7) згода на збір та обробку персональних даних;

8) дві кольорові фотокартки розміром 3×4 см;

9) витяг з протоколу засідання Вченої ради ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова»  для осіб, які мають рекомендацію до аспірантури;

10) оригінали або завірені (нотаріально чи Приймальною комісією) копії нагород, отриманих за підсумками міжнародних, всеукраїнських студентських конкурсів НДР, олімпіад та наукових конференцій (за наявності);

11) подання в аспірантуру від вищого навчального закладу, наукової установи, організації (для зовнішніх вступників за цільовим призначенням);

12) посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності);

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

– документ, що підтверджує особу та громадянство;

– військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;

– документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній рівень та додаток до нього.

Документи подаються у паперовій папці.

Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому до аспірантури фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

Строки проведення вступних іспитів 23-31 серпня 2019 року

Документи приймаються до 20 серпня 2019 року, за адресою:

65496, Одеська обл., Овідіопольський р-н, смт Таїрове, вул. 40-річчя Перемоги, каб. 37

тел.: (048) 740-36-76, (048) 773-05-44 

ОГОЛОШЕННЯ

Национальная академия аграрных наук Украины

Одесская областная государственная администрация

Таировский поселковый совет Таировской объединенной территориальной громады

ГО «Центр развития и правовой  поддержки села» и Украинский проект
бизнес-развития плодоовощеводства (UHBDP)

Национальный научный центр

«Институт виноградарства и виноделия им. В.Е. Таирова» 

приглашают всех любителей столового винограда принять участие в выставке-конкурсе

«Виноградный калейдоскоп»,

который состоится 23 августа 2019 г. в 10.00 на территории ННЦ «ИВиВ им. В.Е. Таирова», пгт  Таирово, ул. 40-летия Победы, 27

Цель выставки-конкурса – ознакомление с традиционными и новыми столовыми сортами винограда, селекционными формами, популяризация потребления винограда.

В выставке-конкурсе примут участие и представят лучшие грозди столового винограда государственные предприятия, фермеры, частные предприниматели, селекционеры-аматоры, профессионалы и любители виноградной лозы Украины и стран ближнего зарубежья.

В ходе конкурса профессиональной дегустационной комиссией будут оцениваться вкусовые качества и товарный вид представленного столового винограда по следующим номинациям:

  1. «Самая нарядная гроздь»;
  2. «Самая весомая гроздь»;
  3. «Самая вкусная гроздь»;
  4. «Лучшая гроздь сорта Аркадия»;
  5. «Лучший селекционер-аматор 2019».

Наряду с профессиональной дегустацией возможность оценить виноградные грозди будет предоставлена всем посетителям фестиваля.

На выставке-конкурсе можно будет реализовать свой свежий виноград, а также приобрести специальную литературу и справочные пособия по виноградарству и виноделию, получить исчерпывающие консультации по вопросам виноградарства. Ход выставки будет освещаться средствами массовой информации, а также специализированными изданиями по виноградарству и виноделию.

ОГОЛОШЕННЯ

Національний науковий центр «Інститут виноградарства і виноробства ім. В. Є. Таїрова» має намір передати в оренду нежитлові приміщення площею 1064 кв.м. з метою розміщення структурних підрозділів Таїровської селищної ради.

Майно передається без права продажу, приватизації та передачі в суборенду третім особам.

ОГОЛОШЕННЯ

Національний науковий центр
«Інститут виноградарства і виноробства імені В. Є. Таїрова»
запрошує на постійну роботу

тракториста сільськогосподарського виробництва.

Основні завдання:

  • виконання різноманітних механізованих робіт на багаторічних насадженнях (виноградниках) протягом року на тракторах Т-70С, МТЗ-82, Т-25;

Режим роботи: гнучкий графік роботи;

Умови праці: оптимальні

Надається  житло

Подробиці за телефоном: (048) 740-35-47; (050) 521-40-37

Порядок супроводу інвалідів

Звіти дослідних господарств
[/vc_column][/vc_row]
Фінансово-економічний стан ДП «ДГ ім. О.В. Суворова» за 2017 рік
Фінансово-економічний стан ДП «ДГ ім. О.В. Суворова» за 2015 рік
Фінансово-економічний стан ДП «ДГ «Таїровське» за 2015 рік